چگونه شکر بگویم؟ که زنده ماندم و دیدم - سه شنبه 13 مهر 1395 - 8:51
از جهان گر چه به جز غصه ندیدیم حسین - سه شنبه 13 مهر 1395 - 8:49
بی حیایی پیکر دین مرا فرسوده است - سه شنبه 13 مهر 1395 - 8:48
ما هم پیاله ایم به شرط سبوى اشک - سه شنبه 13 مهر 1395 - 8:48
سحر که ناله ی پر درد در گلوی من است - سه شنبه 13 مهر 1395 - 8:47
با شعله‌ی در سینه نوشتم که بخوانی - سه شنبه 13 مهر 1395 - 8:47
مست آن است که از باده سبو بر دارد - سه شنبه 13 مهر 1395 - 8:46
آخر امام شیعیان می آیی از راه - سه شنبه 13 مهر 1395 - 8:45
ای که گره ز کار دلم باز میکنی - سه شنبه 13 مهر 1395 - 8:45
ای آنكه نظر به نیمه ی پُر داری - سه شنبه 13 مهر 1395 - 8:44
آن شب که باغ حال و هوای دعا گرفت - سه شنبه 13 مهر 1395 - 8:44
یکدفعه عاشقم شد و کم کم مرا خرید - سه شنبه 13 مهر 1395 - 8:44
یا داغدار روضه ی شَیب الخَضیبی ام - سه شنبه 13 مهر 1395 - 8:43
هرکجا نام تو را بردیم "کوهِ طور" شد - سه شنبه 13 مهر 1395 - 8:43
ما که مرید میکده و مست باده ایم - سه شنبه 13 مهر 1395 - 8:42
بگذرید از گنهم من خجل اربابم - سه شنبه 13 مهر 1395 - 8:38
وقتی نفس از سینه بالاتر نیاید - سه شنبه 13 مهر 1395 - 8:36
آهی کشید گریه ی ما را درآورید - سه شنبه 13 مهر 1395 - 8:35
به سویِ ما اگر از سویتان نگاهی هست - سه شنبه 13 مهر 1395 - 8:35
به آه ، دود دلش را به آسمان می داد - سه شنبه 13 مهر 1395 - 8:34
تا که فرمود رسیدیم عَلَم را کوبید - سه شنبه 13 مهر 1395 - 8:33
چشمِ تو دنبالِ خود چشمانِ ما را می کِشد - سه شنبه 13 مهر 1395 - 8:32
چون اسیری به دام توأم ای صیادم - دوشنبه 12 مهر 1395 - 9:24
این قصه ی درد است پس آخر ندارد - دوشنبه 12 مهر 1395 - 9:22
مناجاتی امام حسین ع آتش مهر تو آتشکده ی این جگر است که به جان از غم هجر تو کماکان اثر است - یکشنبه 11 مهر 1395 - 9:50
مردم از هجرش ولی چشمی برایم تر نکرد هیچ دستی خاک بی اخلاص ما را زر نکرد - یکشنبه 11 مهر 1395 - 9:48
بیاورید بساط عزا به نام حسین به گوش ِ گریه رسیده صدای گام حسین - یکشنبه 11 مهر 1395 - 9:42
شب تار است و سر به دیوارم اشک از هر دو دیده می بارم - یکشنبه 11 مهر 1395 - 9:40
قاصدک نیمه شب از که خبر اورده که چنین اشک تو را سر زده در اورده - یکشنبه 11 مهر 1395 - 9:40
تمام راه مراقب شدم که غم نرسد به سمت محمل معصومه ها قدم نرسد - یکشنبه 11 مهر 1395 - 9:37
مهرِ تو را هرکس ندارد دین ندارد - شنبه 10 مهر 1395 - 8:47
تا از می و باده ی تو مستم...هستم - شنبه 10 مهر 1395 - 8:47
همه سرمایه ی مجنون غم لیلا باشد - شنبه 10 مهر 1395 - 8:46
قبله نمای اهل ولا کربلای تو - شنبه 10 مهر 1395 - 8:45
در گنهکاری ز بس مشهور هستم - شنبه 10 مهر 1395 - 8:44
صد شکر میکنم که گرفتار تو شدم - شنبه 10 مهر 1395 - 8:44
قبله ام روىِ تو و خانه ى تو جاىِ من است - شنبه 10 مهر 1395 - 8:43
عاشق غمزده را یاد تو جانان کافیست - شنبه 10 مهر 1395 - 8:42
یا در فراق کرب و بلا می کُشی مرا - شنبه 10 مهر 1395 - 8:42
روضه شروع شد ؛ همه پر در بیاورید - شنبه 10 مهر 1395 - 8:41
محرم آمده شکر خدا کنیم همه - شنبه 10 مهر 1395 - 8:40
نان گرمِ روضه را از شور می گیریم ما - شنبه 10 مهر 1395 - 8:39
حس می كنی زمین و زمان گریه می كنند - شنبه 10 مهر 1395 - 8:39
از محرم ، حرمی دور و برِ ماه کشید - شنبه 10 مهر 1395 - 8:38
اول شب بود اما ترس فردا داشتند - شنبه 10 مهر 1395 - 8:37
با اینکه روزی داشتی کاشانه در این شهر - شنبه 10 مهر 1395 - 8:36
بویی به مشام غیر حاشا نرسد خیری ز کسی بر من تنها نرسد - شنبه 10 مهر 1395 - 8:36
گر چه من خود نسب از حضرت مولا دارم بخدا عشق به ذرّیۀ زهرا دارم - شنبه 10 مهر 1395 - 8:35
روضه خوان بر روی منبر سخت لب وا می کند - شنبه 10 مهر 1395 - 8:34
مسلمم سلمانُ منّای حسین در رگ من خون بابای حسین - شنبه 10 مهر 1395 - 8:34