گفتند مسیر عشق را کامل بست - چهارشنبه 14 مهر 1395 - 10:49
نه هر که نسب داشت حسینی شده است - چهارشنبه 14 مهر 1395 - 10:48
ای شاه این غلام که همرنگ موی توست - چهارشنبه 14 مهر 1395 - 10:48
رو سیاهی که می رسد اینجا، عاقبت روسپید خواهد شد - چهارشنبه 14 مهر 1395 - 10:47
این نامه‌ای که از تو به دستم رسیده است - چهارشنبه 14 مهر 1395 - 10:47
چه خوش باشد که راه عاشقی تا پای جان باشد - چهارشنبه 14 مهر 1395 - 10:46
در عشق بازی از طفولیت نجیب است - چهارشنبه 14 مهر 1395 - 10:46
ای گشته پیر مکتب ایثار ما، حبیب - چهارشنبه 14 مهر 1395 - 10:45
السلام ای دستگیر عالمین - چهارشنبه 14 مهر 1395 - 10:43
عاشقی کردم که مجنونم کنند - سه شنبه 13 مهر 1395 - 9:25
محرّم، اشک و روضه، شور و هیأت - سه شنبه 13 مهر 1395 - 9:24
بر سینۀ خود میفشارم زانوی غم را - سه شنبه 13 مهر 1395 - 9:24
هر که هست اهل ولا با ما بیاید کربلا - سه شنبه 13 مهر 1395 - 9:23
دور از حسین زندگی ما چه فایده - سه شنبه 13 مهر 1395 - 9:23
رمیده ایم بیا و شكار كن ما را - سه شنبه 13 مهر 1395 - 9:22
نگاه می کنم از هر طرف به دور و برم - سه شنبه 13 مهر 1395 - 9:22
دلم گرفته باز ای خدا، آه - سه شنبه 13 مهر 1395 - 9:21
الا ای قبله گاه دل كجایی؟ - سه شنبه 13 مهر 1395 - 9:20
مرا ببخش اگر که سلام یادم رفت - سه شنبه 13 مهر 1395 - 9:19
روزگاری می شود با گریه و غم زنده ام - سه شنبه 13 مهر 1395 - 9:19
باز چشمان دو عالم شده گریان حسین - سه شنبه 13 مهر 1395 - 9:18
خوب است که از خود خبری داشته باشم - سه شنبه 13 مهر 1395 - 9:18
گفتم از آب بگویم لب من گفت حسین - سه شنبه 13 مهر 1395 - 9:17
دودمه حضرت مسلم (ع) - سه شنبه 13 مهر 1395 - 9:17
شال و پیراهن و بیرق همگی آماده - سه شنبه 13 مهر 1395 - 9:16
در خودم مانده بودم و ناگاه تا به خود آمدم محرم شد - سه شنبه 13 مهر 1395 - 9:16
بی تو زمین زمینۀ خرّم شدن نداشت - سه شنبه 13 مهر 1395 - 9:15
وا نکردم سفرۀ دل پیش کَس الا حسین - سه شنبه 13 مهر 1395 - 9:14
حال و هوای کوچه، غم‌آلود و درهم است - سه شنبه 13 مهر 1395 - 9:14
تنها نه کسی تو را هماورد نبود - سه شنبه 13 مهر 1395 - 9:13
اینجا همه یک دل اند ، دل اما سنگ - سه شنبه 13 مهر 1395 - 9:02
اُخرُج اِلی العِراق _ که هرگز قرار نیست - سه شنبه 13 مهر 1395 - 9:12
همرهان بار گشایید که مقصد اینجاست - سه شنبه 13 مهر 1395 - 9:11
عجیب هیئتِ تو بوی کربلا دارد - سه شنبه 13 مهر 1395 - 9:11
من پیک عشق هستم و نامه بر حسین - سه شنبه 13 مهر 1395 - 9:10
حسین آیینه دار جمال توحید است - سه شنبه 13 مهر 1395 - 9:09
مِن الغریب نوشتی إلی الحبیب سلامی - سه شنبه 13 مهر 1395 - 9:09
بین بازو های بابا تاب بازی میکند - سه شنبه 13 مهر 1395 - 9:08
لباس پاره دارم...وصل جانان را چه باید کرد؟ - سه شنبه 13 مهر 1395 - 9:08
من دسته گل پرپر گلزار حسینم - سه شنبه 13 مهر 1395 - 9:02
دخترا بدون بابا...میمیرن - سه شنبه 13 مهر 1395 - 9:00
دوباره روضه ی با آب و تاب می گیرم - سه شنبه 13 مهر 1395 - 8:59
بردن نام تو هر چند خطر داشت پدر - سه شنبه 13 مهر 1395 - 8:58
شام غمهاى من غمزده را آخر نیست - سه شنبه 13 مهر 1395 - 8:57
دیروز گفته بودند، تنش کفن ندارد - سه شنبه 13 مهر 1395 - 8:56
آیینه ای که از غم بابا شکسته بود - سه شنبه 13 مهر 1395 - 8:55
ارثی ز یاس طایفه بی‌شک نداشتم - سه شنبه 13 مهر 1395 - 8:55
دیدم به خواب شمع خرابه شدی پدر - سه شنبه 13 مهر 1395 - 8:53
نام حسین را که نوشتم قلم گریست - سه شنبه 13 مهر 1395 - 8:51
این بیرق و سیاهی ماتم مقدس است - سه شنبه 13 مهر 1395 - 8:51