کودک در آغوش است روی دست بابایش - شنبه 17 مهر 1395 - 2:24
چو آن روز روز سیاهی نبود - شنبه 17 مهر 1395 - 2:24
نماز، پشت سرِ تو چه عالمی دارد - شنبه 17 مهر 1395 - 2:23
ما گریه کنِ قتل قتیل العبراتیم - شنبه 17 مهر 1395 - 2:22
لب ها هلاک آب، دل ها ز غصه آب - شنبه 17 مهر 1395 - 2:22
انگار علی مادر تو شیر ندارد - شنبه 17 مهر 1395 - 2:21
زخم سکوت و خندۀ اصغر ز یک طرف - شنبه 17 مهر 1395 - 2:20
کبوتریم و پی دانه ی امام حسن - شنبه 17 مهر 1395 - 10:46
ای عمو من پسر فاتح جنگ جملم - جمعه 16 مهر 1395 - 12:33
ماه خداست روی تماشایی حسن - جمعه 16 مهر 1395 - 12:32
دوباره دارد سرم هوایت، دلم امیدت، لبم نوایت - جمعه 16 مهر 1395 - 12:31
فرش خون پهن شده بر بدنت - جمعه 16 مهر 1395 - 12:30
قد کشیدی چه‌قَدَر مرد شدی در سختی - جمعه 16 مهر 1395 - 12:29
بنویسید غزل افتاده - جمعه 16 مهر 1395 - 12:29
ای بادۀ وصال تو اَحلی مِنَ العسَل - جمعه 16 مهر 1395 - 12:27
ابری رسید و پیکرت را بر بدن دوخت - جمعه 16 مهر 1395 - 12:27
شبیهِ زُلفِ شما روز و حالِ ما شده است - جمعه 16 مهر 1395 - 12:26
به لبش حرفِ عسل صحبتِ اَحلیٰ دارد - جمعه 16 مهر 1395 - 12:26
قرآن چرا به روی زمین اوفتاده است - جمعه 16 مهر 1395 - 12:25
شکر خدا که لطفِ تو دست مرا گرفت - جمعه 16 مهر 1395 - 12:25
دستی بده تا که بگیرم دست هایت - جمعه 16 مهر 1395 - 12:24
شیعیان حیدریم و خاک پای زینبیم - جمعه 16 مهر 1395 - 12:24
دستم رها کن عمه، دورش را گرفتند - جمعه 16 مهر 1395 - 12:23
عقل، وامانده شد و پرسشِ احوالم کرد - جمعه 16 مهر 1395 - 12:23
غم به دل راه نده من به غَمَت حساسم - جمعه 16 مهر 1395 - 12:22
می رود سمت برادر به تنش تب دارد - جمعه 16 مهر 1395 - 12:22
من را نگاهِ تو اگر از یاد بُرده بود - جمعه 16 مهر 1395 - 12:21
کیست این اُمِ ابیهایِ حسین - جمعه 16 مهر 1395 - 12:20
خوب می دانند اینجا از کسی سر نیستند - جمعه 16 مهر 1395 - 12:20
با مهر اعتبار امام شهیدها - جمعه 16 مهر 1395 - 12:19
حالی بده همیشه بخوانم دعا فقط - جمعه 16 مهر 1395 - 12:19
من زینبم سفینه ی غمهای حیدرم - جمعه 16 مهر 1395 - 12:18
کفن کنید به قدِّ رسای این دو نفر - جمعه 16 مهر 1395 - 12:17
زین دو طوفان سوار می‌سازد - پنجشنبه 15 مهر 1395 - 10:10
ناله هایت می رسد تا مشقِ زینب می‌کنم - پنجشنبه 15 مهر 1395 - 10:09
چشم واکردم وپرپر شدنت رادیدم - چهارشنبه 14 مهر 1395 - 11:04
اینجا چقدر دور و بَرَم دادمی‌کشند - چهارشنبه 14 مهر 1395 - 11:01
آن شانه های دستت بر مو اثر ندارد - چهارشنبه 14 مهر 1395 - 10:59
در راه مانده ایم،ولی روبراه نه - چهارشنبه 14 مهر 1395 - 10:57
در سینه ام جز مِهر زینب جا نخواهد شد - چهارشنبه 14 مهر 1395 - 10:56
ما از ازل اسیر پریشانی توییم - چهارشنبه 14 مهر 1395 - 10:54
من از قبیله ی دُردی کشان پر دَردم - چهارشنبه 14 مهر 1395 - 10:54
اول تو را سرود لبم انتها لبم - چهارشنبه 14 مهر 1395 - 10:53
عمو عباس... سرم درد میکنه - چهارشنبه 14 مهر 1395 - 10:53
مبتدای زندگی من خبر از پیری است - چهارشنبه 14 مهر 1395 - 10:52
خسته ام از بس که بوسیدم تو را از راه دور - چهارشنبه 14 مهر 1395 - 10:52
من کی ام، خاک زیر پای حسین - چهارشنبه 14 مهر 1395 - 10:51
قرار سوته دلان است کربلای حسین - چهارشنبه 14 مهر 1395 - 10:51
سلام میکنم از دور بر تو و حرمت - چهارشنبه 14 مهر 1395 - 10:50
خواهر ،برادر جای خود، زینب دلی دارد - چهارشنبه 14 مهر 1395 - 10:49