همیشه جور مرا لطف یک شناس کشیده مرا دوباره به سوی تو بوی یاس کشیده اگر چه عامیم اما گریستن به تو آقا - چهارشنبه 20 آبان 1394 - 10:09
بزرگیم, روحیم, تن نیستیم همین دست و پا و بدن نیستیم تجلى اسماء ربیم ما در این “خویش تن”،خویشتن نیست - چهارشنبه 20 آبان 1394 - 9:43
این قاف عشق گودی گودال کربلاست در عین عشق شاهد گودال زینب است - دوشنبه 11 آبان 1394 - 4:05
بخری یا نخری ماکه خریدار توییم ای طبیب همگان ماهمه بیمار توییم بِبَری یا نبری کرب وبلا خود دانی ما - دوشنبه 11 آبان 1394 - 4:03
امام زمان (عج) فراق تا به کی آقا؟ بگو چه چاره کنم؟ بگو چگونه بدون شما گذاره کنم؟ کدام جمعه می آیی بگ - دوشنبه 11 آبان 1394 - 3:59
امام زمان(عج) بازم سلام نوکرتان بی جواب شد ده پاسخی قسم به خدا دل کباب شد تا کی فراق و ندبه و اندوه و - دوشنبه 11 آبان 1394 - 3:59
مدح امام زمان(عج) پلکی بزن وزندگی ام را زوال کن یاعبد بدحساب خودت را حلال کن فکری برای قلب زمین گیرم - دوشنبه 11 آبان 1394 - 3:58
امام حسین(ع) در اشک روضه است تمام خواص ها راه تعبد است همین التماس ها از فیض روضه است اگر درمیان عر - دوشنبه 11 آبان 1394 - 3:58
چشمت شده ست محو تماشایِ نیزه ها یک شیر رفته دَر دِلِ دریایِ نیزه ها هم زخم خورده ای زِ سرِ تیرهایِ خ - دوشنبه 11 آبان 1394 - 3:57
پایان رسیده کار من از ابتدای خویش باید ببینم از طرف حق سزای خویش آمد خزان و روی به پایان رسید عمر کا - دوشنبه 11 آبان 1394 - 3:56
من که مکشوفه روضه می خوانم کمی از کوفه روضه می خوانم بعد تو روز خواهرت شب شد ذکر تو ناله های هر شب شد - دوشنبه 11 آبان 1394 - 3:55
در دلش گم شده آهی و نگاهی باقی است همه رفتند غمی نیست که شاهی باقی است تا به زینب نگهش رفت دلش قرص شدو - دوشنبه 11 آبان 1394 - 3:54
دارم از طفلی خودم را بی قرارت می کنم هر چه دارم یا ندارم را نثارت می کنم تو قتیل گریه ای، پس من برای گ - دوشنبه 11 آبان 1394 - 3:54
سرِتو را هدف دشنه ی سنان کردند پس از تو خیمه ی اهلِ تو را نشان کردند زبان سرخ “دل” سبز می دهد برباد! - دوشنبه 11 آبان 1394 - 3:54
همین که نار عشق ، از دلم شراره می کشد به سمت نور، عشق تو ، مرا دوباره می کشد مُردّدم کجا و کِـی ، شوم - دوشنبه 11 آبان 1394 - 3:53
آخر تمام هستی ما می رسد به او آخر جهات قبله نما می رسد به او گاهی خدا اجابه کند گاه مرتضی آری صدا بزن - دوشنبه 11 آبان 1394 - 3:53
با مدد از کرامت زینب کنم آغاز حکایت زینب سرِ خورشید و عرش بالا هم بر زمین ارادت زینب عشق خواهد که عش - دوشنبه 11 آبان 1394 - 3:53
امام حسین (ع) خطاب شاه به نوکر، (حبیب) دل چسب است و درد چون که تو باشی طبیب،دل چسب است بیان ذکر تو اقا - دوشنبه 11 آبان 1394 - 3:47
یا امیرالمومنین(ع) هستی مازهست علی هست میشود دیوانه ات به عشق زبر دست میشود نامت عجیب جاذبه دارد ک - دوشنبه 11 آبان 1394 - 3:47
یا امیرالمومنین(ع) بباید برای مدح علی ذوالکمال بود یا غرق درمیان یم لا یزال بود گویم چه من که محتشم - دوشنبه 11 آبان 1394 - 3:47
یابی بی رقیه (س) حال و روز دخترت این چند روزه مضطراست چندروزی میشود بابا که چشمانم تر است دستو پهلو - دوشنبه 11 آبان 1394 - 3:46
امام زمان سر سودا زده‌ام حال و هوایی دارد دل بشکسته‌ام از دور صدایی دارد ای گل فاطمه من دلخوش از آ - یکشنبه 10 آبان 1394 - 8:33
امام زمان ز کوچه‌های دل ما عبور نزدیک است قسم به حضرت زهرا ظهور نزدیک است خدا کند که من از یاوران ا - یکشنبه 10 آبان 1394 - 8:33
خوش به حال مدافعان حرم پر کشیدند از میان حرم بین سجده میان سرخیِ خون آرمیدند با اذان حرم لک لبیک یا - یکشنبه 10 آبان 1394 - 8:32
حضرت زینب س اسارت از پشت بام بر سر تو سنگ میزنند عمدا به پیش خواهر تو سنگ میزنند قرآن نخوان که گوش - یکشنبه 10 آبان 1394 - 6:14
جوانیم به فدای جوان رعنایت فدای نام قشنگ و بلند بالایت تو ترجمان خدایی در این شلوغی ها هر آنکه گفته - یکشنبه 10 آبان 1394 - 6:12
امام حسین(ع)-مناجات عشق است مرا که در عزایت رنگ بدنم سیاه باشد از لطمه ی روضه ی غم تو عشق است تنم سیا - یکشنبه 10 آبان 1394 - 3:04
آیه ی انا فتحنای قیام کربلا آیت الله معظم سید ارض و سما حضرت ذخرالحسین آیینه لطف خدا یابن قتال العرب - یکشنبه 10 آبان 1394 - 3:03
لب گشودی… علی انگار به منبر رفته خواندن خطبه ات از بسکه به حیدر رفته چادر سوخته و خاکیتان ارثی بود - یکشنبه 10 آبان 1394 - 3:02
بیرون دویدم من ز خیمه، گریه کردم رأس تو را دیدم به نیزه، گریه کردم دنبال طفلان حرم تنها دویدم بعدِ ت - یکشنبه 10 آبان 1394 - 3:02
این نامه‌ای که از تو به دستم رسیده است آتش به بند بند وجودم کشیده است پرسید همسرم چه شده منقلب شدی؟ - یکشنبه 10 آبان 1394 - 3:02
ناشدنی زیر سایه ات شدنی شد شیوه ی عشاق کشورت قرنی شد عشق میان من و تو چون علنی شد علت مرگم فمن یمت یرن - یکشنبه 10 آبان 1394 - 3:01
آقا سلام دل نگرانم برایتان دیگر نمی رسد به من و ما صدایتان آقا به روی چشم‌های من دربه در شده خالی اس - یکشنبه 10 آبان 1394 - 3:01
رسیده موسم یاری برادر برایت میکنم زاری برادر بگویم از برایت رازها را بخوانم روضه های بازها را بگوی - یکشنبه 10 آبان 1394 - 2:45
تقدیم به ساحت مقدس حضرت سیدالساجدین (علیه السلام) تو گرفتار ، به زنجیر ، نبودی هرگز تو در آن راه ، زم - شنبه 09 آبان 1394 - 6:30
دو قدم راه برو، چند قدم اشک ببار هی نگاهی کن و هی ثانیه ها را بشمار کمی آرام برو سمت حرم، خسته نشو ضج - شنبه 09 آبان 1394 - 6:30
اشعار شهادت حضرت امام سجاد(ع) – سید پوریا هاشمی وقت باران داغ چشم تر عذابم میدهد
 آب مینوشم غم ح - شنبه 09 آبان 1394 - 6:10
اشعار شهادت حضرت امام سجاد(ع) – نیره کاشی سخت است در اوج بلا بیمار باشی زخم و مصیبت باشد و تبدار ب - شنبه 09 آبان 1394 - 6:09
از دَم دروازه دارد کار میریزد به هم راس سقا روی نی هر بار می ریزد به هم چشم من افتاد برشاگردهای س - شنبه 09 آبان 1394 - 6:08
ردیف شعرهایم بعد از این لبیک یا زینب که از اول همین آخر همین لبیک یا زینب همیشه "كُلُّنا عباسُكِ" ت - شنبه 09 آبان 1394 - 6:07
مُهر فراغ بر جگرم خورد بی حسین زخم خزان به برگ و برم خورد بی حسین میخواستم نسوزم ازین شعله ها ولی آت - شنبه 09 آبان 1394 - 6:06
همین که داغ رسید عمه را صدا کردی نشستی و وسط خیمه ها دعا کردی چقدر داغ که در نیم روز دیدی تو چقدر عمر - شنبه 09 آبان 1394 - 6:05
زلف دیوانگی ام باز پریشان شده است روضه خوان ازخبر آینه، حیران شده است روضه خوان مانده که با معجر زی - شنبه 09 آبان 1394 - 6:05
اگر خلقت صدف باشد تو باید گوهرش باشی شدی زینب تمام آسمان را محورش باشی بنا شد جنس تو از سیب سرخ کربل - شنبه 09 آبان 1394 - 6:04
کنار کوه صفا هم دلش صفا نگرفت کسی که زیر لوای حسین جا نگرفت اگر چه سنگدلی خوب نیست بد هم نیست که خاک - شنبه 09 آبان 1394 - 6:03
هر کس شهید تو نشد، اهل قبور شد هر کس نمرد بهر تو، زنده به گور شد خون تو خاک را به دو پیمانه مست کرد بر - شنبه 09 آبان 1394 - 6:02
خوش به حال مدافعان حرم پر کشیدند از میان حرم بین سجده میان سرخیِ خون آرمیدند با اذان حرم لک لبیک یا - شنبه 09 آبان 1394 - 6:02
شیعه دارد آبرو زیرا دلش با زینب است آبرو دار حقیقی در دو دنیا زینب است راه ما راه حسین و مقصد ما کربل - شنبه 09 آبان 1394 - 6:01
به بزم ماتم جدّت ، بیا اباصالح شده محرّم جدّت ، بیا اباصالح شعار صبح ظهور تو یالثارات است به زیر پرچ - شنبه 09 آبان 1394 - 6:01
طی این راه سری پای خدا می خواهد دلی از غیر خداوند جدا می خواهد یه زلالی سحرهای دعا باید شد طی این راه - شنبه 09 آبان 1394 - 6:01