اشك غوغاي غم غمديده هاست «گريه» برهر درد بي درمان دواست عاشقان ،‌اين روزها در كربلا دلشكسته ، ملج - جمعه 20 آذر 1394 - 12:24
در بين غصه هاي غريبي آل نور مظلوميِ حسن(ع)به دل ما اثر نمود لعنت به تازيانه...بر آن دست مرد پست.. كز رو - جمعه 20 آذر 1394 - 12:23
امام رضا(ع)-مدح و شهادت با دل خویش گفتم اگر بیقراری یا اگر حالِ پرواز تا طوس داری لحظه ای هم مکن شک - جمعه 20 آذر 1394 - 12:19
امام رضا(ع)-شهادت عبا کشیده به سر غربتی نهان دارد نگاه زار به این حالش آسمان دارد به یک قدم نرسیده - جمعه 20 آذر 1394 - 12:19
امام رضا(ع)-مناجات و شهادت سلام و درود خدا، ای رئوف به روح بلند شما ای رئوف شهنشاه ایران ما، ای رئو - جمعه 20 آذر 1394 - 12:18
امام رضا(ع)-شهادت دعا كنید شب گریه آورش نرسد و جانِ او به لبانِ مطهرش نرسد هنوز هم كه جوادش نیامده - جمعه 20 آذر 1394 - 12:17
خدای مهربانی هاست سلطانی که من دارم فدای مهر بسیارش دل و جانی که من دارم کنارش ذره ناچیز چون خورشید - جمعه 20 آذر 1394 - 12:16
سائل کاهل این سفره ی پربار منم یکی از مزد بگیران سرای حسنم مثل نان دادن بابا به پسرهای صغیر دوست دار - جمعه 20 آذر 1394 - 12:15
امام رضا(ع)-شهادت از دل کفر تا که بیرون زد همه دیدند عبا به سر دارد گاه بر خاک کوچه می افتد زیر لب ن - جمعه 20 آذر 1394 - 12:03
امام رضا(ع)-شهادت با کار و دل و پای فلج رو کردیم از بهر گشایش و فرج رو کردیم اینجا همه با دست تهی، چش - جمعه 20 آذر 1394 - 12:03
امام حسن مجتبی(ع)-شهادت فصل باریدن اشک آمده باران شده ام آخر ماه صفر گشته و حیران شده ام اولین حرف - جمعه 20 آذر 1394 - 12:02
حضرت رسول(ص)-شهادت رفتی و دست مهربانت رفت در خاک رفتی و از داغت عزادارند افلاک با خویش بردی آن نگاه - جمعه 20 آذر 1394 - 12:01
امام حسن مجتبی(ع)-شهادت ای که داری در دلت صدها امید آدمی زنده است اما با امید عاشقان را می برد بالا - جمعه 20 آذر 1394 - 12:00
امام حسن(ع)-شهادت در کوچه پای آمدنش تیر میکشد از سمت گوش تا دهنش تیر میکشد این طفل هر زمان که به در - جمعه 20 آذر 1394 - 11:59
امام حسن مجتبی(ع)-شهادت دامن چشم من از گریه به دریا اُفتاد چشم زخمی شده از کار تماشا اُفتاد پاره ها - جمعه 20 آذر 1394 - 11:59
به آب چهره نشویم که آب آلوده است لبی که تر نشود با شراب آلوده است اگر که حک نکنم ذکر با حسن حتما عقیق - جمعه 20 آذر 1394 - 11:58
قبل از سلام کردن سائل سلام کرد این بار هم کرامت خود را تمام کرد در حیرت است واژه ایثار از حسن نان شبش - جمعه 20 آذر 1394 - 11:56
گفتم حسن و کوچه ی بی فاطمه دیدم / گفتم حسن و غربت بی خاتمه دیدم----*گفتم حسن و درد دلم سهم خدا شد / گفتم ح - پنجشنبه 19 آذر 1394 - 1:25
امام حسن مجتبی(ع)-شهادت ای آفتاب روشن عالم حسن جان ای آسمان غربت و ماتم حسن جان من نذر کردم چند شب و - پنجشنبه 19 آذر 1394 - 1:21
تقدیم به مدافعان حرم حرم زینب عجب حال و هوایی دارد سوریه، فیض شهادت چه صفایی دارد بنویسید به روی ک - پنجشنبه 19 آذر 1394 - 1:19
حضرت رسول(ص)-شهادت بیا ای مادر و ای دختر من دم آخر تو بنشین در بر من مکن زاری که من طاقت ندارم ببینم - پنجشنبه 19 آذر 1394 - 1:19
امام حسن مجتبی(ع)-شهادت آن که سائل از عطایایش تحیر می کند غربت و غم سینه اش را روز و شب پر می کند می - پنجشنبه 19 آذر 1394 - 1:16
امام حسن مجتبی(ع)-شهادت نیمۀ شب زهر بر داغ دلم کاری شده غربتم در خانه ام عمریست تکراری شده خون دلها - پنجشنبه 19 آذر 1394 - 1:15
امام حسن مجتبی(ع)-شهادت-تشییع همگی از بقیع برگشتند همگی خسته و غبار آلود روی چشم حسین اشک عزا چشم - پنجشنبه 19 آذر 1394 - 1:15
امام حسن مجتبی(ع)-شهادت-از زبان امام حسین(ع) من حسینم که صفا بخش دو عالم هستم سالها صاحب شبهای محرم - پنجشنبه 19 آذر 1394 - 1:09
امام حسن مجتبی(ع)-شهادت یک لحظه مرا دور ز ماتم نگذارید در سینۀ من غیر غمش غم نگذارید ما زخمیِ عشقیم - پنجشنبه 19 آذر 1394 - 1:08
امام حسن مجتبی(ع)-شهادت در جگر می سوزد آهى در گذر از کوچه ها خاطراتی دارم اما بیشتر از کوچه ها آن چه - پنجشنبه 19 آذر 1394 - 1:03
رنگ سپید رنگ حنای سرت شده است لب بسته ای و خون دلت ساغرت شده است خطبه بخوان به رقص درآور کلام را نهج - پنجشنبه 19 آذر 1394 - 12:54
ای خدا مرات مرات خدا ای وفای اصل وی اصل وفا ای نسیم عشق ای عشق نسیم پور حیدر ای کریم بن کریم اهل عالم - پنجشنبه 19 آذر 1394 - 12:54
ماتم زده ام ، محفــلِ آقاست بهشتم در ماتم این شاه چه زیباست بهشتم تــا خانه ی صدیقه ی کبراست بهشتم ه - پنجشنبه 19 آذر 1394 - 12:53
شبت با چه رنجی سحر می شود سحر خیره چشمت به در می شود و داغ دلت تازه تر می شود تو و کوچه و… داغ زهرا حسن - پنجشنبه 19 آذر 1394 - 12:52
باید دوباره خیمه ی غم دست و پا کنیم پرچم، کُتل، کتیبه، علم دست و پا کنیم بعد از دو ماه گریه به ارباب - پنجشنبه 19 آذر 1394 - 12:52
عمری در آشیان غریب مدینه ایم ما از فدائیان غریب مدینه ایم ما را صدا زنید نمک گیر مجتبی مدیون لقمه ن - پنجشنبه 19 آذر 1394 - 12:52
چه شد؟ عاقبت زهر را بی امان خورد امامی که یک عمر زخم زبان خورد امام کریمی که یک عمر، دنیا فقیرانه از - پنجشنبه 19 آذر 1394 - 12:51
گرفته بود به دستان خویش جانش را وَ برده بود غم کوچه ای توانش را نبوده زهر معاویه علت مرگش صدای ضربه - پنجشنبه 19 آذر 1394 - 12:50
پس از تو ای پدر قدم خمیده عجب ارثی به زهرایت رسیده نه تنها قامتم از غم کمان شد که از هر تار مویم زد س - پنجشنبه 19 آذر 1394 - 12:50
بس کُن عزیزِ تا سحر بیدار بس کُن کُشتی مرا از گریه ی بسیار بس کُن ای چند شب بیدار مانده آب رفتی ای چن - پنجشنبه 19 آذر 1394 - 12:50
مثل یک سایه چه زود از سرِ این خانه گذشت چه غریبانه،غریبانه،غریبانه گذشت چشم را بست ولی صبر نکردند ا - پنجشنبه 19 آذر 1394 - 12:49
پیش چشمان من از رنج و محن هیچ مگو برو و از کرم و جود سخن هیچ مگو شاه من بی حرم ست آمده ای گر اینجا از - پنجشنبه 19 آذر 1394 - 12:48
تو سرو بودی و حالا خمیده ای تنها به دوش ، بار مصیبت کشیده ای تنها اگر که پیر شدی ، علتش ز کودکی است چه - پنجشنبه 19 آذر 1394 - 12:47
دردهایم اکثرش روزی به درمان می رسد یوسف گم گشته هم روزی به کنعان می رسد اربعین که بسته شد راه حرم بر - پنجشنبه 19 آذر 1394 - 12:47
سفره باز تو انقدر گدا پرور بود روز و شب سفره ات از خیل گدا محشر بود .یک سرش بود ز خانه سر دیگر کوچه خوب - پنجشنبه 19 آذر 1394 - 12:46
اگرچه روز و شب هستیم دائم برسر خوانت ببخش آقا که کم بودیم عمری مرثیه خوانت پراز دردم ولی درد من اصلا - پنجشنبه 19 آذر 1394 - 12:46
از کوچه به هنگام گذر خاطره دارم .میسوزم و باسوز جگر خاطره دارم مانوس به اشک.م چه کنم دست خودم نیست آخ - پنجشنبه 19 آذر 1394 - 12:45
چند روزیست بستری شده ای .یا به سر حرف میزنی یا دست باز از فرط ضعف می افتاد میبری تا همینکه بالا دست حا - پنجشنبه 19 آذر 1394 - 12:44
کوزه ز دست خسته ام افتاد تا شکست قلبم ز بی وفایی یک آشنا شکست از درد می زدم به زمین چنگ، زینبم از لخت - پنجشنبه 19 آذر 1394 - 12:39
آمدم سمت حرم سعی و صفا را دیدم مست از جام علی حال دعا را دیدم کفر اینبار نبود و به خداوند قسم زیر ایوا - پنجشنبه 19 آذر 1394 - 12:32
باردیگر گوشه ای حس تغزل می کنم تا به همراه کبوترها توسل می کنم حضرت خورشیدهشتم ای شکوه بندگی بانگاه - سه شنبه 17 آذر 1394 - 10:14
حضرت رسول(ص)-شهادت در سوک نبی جهان پُر از ماتم شد زین داغ گران قامت هستی خم شد دیوار و در مدینه فریا - سه شنبه 17 آذر 1394 - 10:08
امام زمان(عج)-مناجات دستم نمی رود به تمنای این و آن چشمم نمی کشد به تماشای این و آن یوسف ندیده ها هو - سه شنبه 17 آذر 1394 - 10:07