سامرا، بازباصفا شده ای درحریمت برو بیا داری اربعین پا به پایِ کرببلا زائرودسته عزا،داری بازهم گن - یکشنبه 29 آذر 1394 - 9:44
آن کعبه ای که صاحب کعبه دچارش شد قسمت نشد حاجی شود، حق بی قرارش شد یک روز بین شیرها الله اکبر گفت شیر - یکشنبه 29 آذر 1394 - 9:43
این جمعه هم گذشت اما بدون تو سخت است زندگی بر ما بدون تو شد عادت همه کابوس جمعه شب آغاز گشتن فردا بدو - یکشنبه 29 آذر 1394 - 9:43
آنکه بر محضر شما نرسد مطمئنا که تا خدا نرسد بهتر است اینکه زیر خاک رود آن سری که به سامرا نرسد عطرِ س - شنبه 28 آذر 1394 - 7:50
امام حسن عسگری(ع)-شهادت اینست راز روضۀ اشک روان شدن خورشید بودن و پسِ پرده نهان شدن دور از وطن شدن، - شنبه 28 آذر 1394 - 5:45
تقدیم به رهبر نیجریه شیخ ابراهیم زكزاكی... چـه نـافـذ است نگـاه تمـام معنایش سیاه نه كه سپید است بخ - شنبه 28 آذر 1394 - 5:42
حضرت محسن بن علی(ع)-شهادت شش ماهه ای که این دل ما در عزای اوست خون خدا بود که خدا خون بهای اوست شش ما - شنبه 28 آذر 1394 - 5:41
امام حسن عسگری(ع)-شهادت یک سامرا اندوه کنج سینۀ ماست دانی که عمری غصۀ دیرینۀ ماست از غربتت آیین غم - شنبه 28 آذر 1394 - 5:39
تقدیم به شیعیان شهید نیجریه و رهبر در اسارتشان شیخ ابراهیم زکزاکی چهره های سیاه باید هم نقره ای مث - شنبه 28 آذر 1394 - 5:38
امام زمان(عج)-شهادت امام عسگری(ع) یابن الحسن فدای تو و دیدۀ ترت خون جای اشک می چکد از چشم اطهرت داغی - شنبه 28 آذر 1394 - 5:38
تقدیم به رهبر نیجریه شیخ ابراهیم زكزاكی... به نفرین گر رها سازی فقط یک لحظه آهت را بسوزانی وجود دشم - شنبه 28 آذر 1394 - 5:37
تقدیم به شهدای نیجریه با زخم همیشه سرفرازیم همه خاموش ولی حماسه سازیم همه ای آل سعود مرگتان نزدیک - شنبه 28 آذر 1394 - 5:36
تقدیم به شهدای نیجریه گویند که محسنیه را دریابید مظلومیِ فاطمیه را دریابید گوییم اگر که واقعاً د - شنبه 28 آذر 1394 - 5:36
امام حسن عسکری(ع)-شهادت ماه صفر رفت و دوباره محشری شد هنگامۀ شور و عزای دیگری شد اسلام، گریان امام - شنبه 28 آذر 1394 - 5:35
امام حسن عسکری(ع)-شهادت این داستان زهر و جگر مستمر شده چشم پسر برای پدر باز ، تر شده تغییر کرده رنگ - شنبه 28 آذر 1394 - 5:34
امام حسن عسکری(ع)-شهادت مهدى بیا كه رفتنیَم، راهِ چاره نیست جُز تو، به آسمان ولایت ستاره نیست آبى - شنبه 28 آذر 1394 - 5:34
اشعار شهادت حضرت امام حسن عسکری(ع) – محمد بیابانی تنها نه اینکه بر تن تو جامه ی عزاست حتی سیاه پو - شنبه 28 آذر 1394 - 5:18
اشعار شهادت حضرت امام حسن عسکری(ع) – امیر عظیمی ای آفتاب، سایه نشین جمال تو ای عمر خضر، بسته به آ - شنبه 28 آذر 1394 - 5:17
اشعار شهادت حضرت امام حسن عسکری(ع) – مهدی مقیمی این داستان زهر و جگر مستمر شده چشم پسر برای پدر با - شنبه 28 آذر 1394 - 5:17
قلم در دست من دریای دردم دوات آماده اما سرده سردم نگاهی کن بر این چشمان خیسم توکلت علی الله مینویس - شنبه 28 آذر 1394 - 5:16
خیال روی تو می پرورد خیال زمین جلالت تو شده باعث جلال زمین همیشه واهمه از رفتن تو داشت ولی تو آمدی ن - شنبه 28 آذر 1394 - 5:15
ظاهراً دارم به روی سینه و سر میزنم باطناً دارم توسل میکنم در میزنم روی بال حضرت جبریل پروازم دهند آ - شنبه 28 آذر 1394 - 5:15
السلام و علیک یا مولا نظری سوی ما نما مولا خسته ام من دعا بفرمائید قلب سنگم طلا بفرمائید آسمان ها ب - شنبه 28 آذر 1394 - 5:14
چشمت شراب ناب و دلم درهوای تو ۰ چشمان من عزیز دلم خاک پای تو درهر نماز من تو فقط جلوه میکنی ای من فد - شنبه 28 آذر 1394 - 5:14
آسمانی ها مسلمان توأند یک به یک آنها غلامان توأند عرشیان که جای خود،آقای من فرشیان مبهوت و حیران تو - شنبه 28 آذر 1394 - 5:14
حضرت باده، گل یاسمنم یا محسن مست میخانه ی چشم تو منم یا محسن نــام شیــریـن تـو را تـا بـه زبـان آور - شنبه 28 آذر 1394 - 5:13
امشب دو دیده ام ز غمت پرستاره است آن را که نیست چاره بجز این چه چاره است در سامرا اگر چه نشد زائرت شو - شنبه 28 آذر 1394 - 5:13
روی در خانه همینکه ردّ غم افتاد پرچم سیاهی سر در بیت الکرم افتاد شد محسنیه خانه ی ما بعد از آن روز و - شنبه 28 آذر 1394 - 5:12
بیا بالین بابا ای مرا غمخوار مهدی جان که باشد ای گلم این آخرین دیدار مهدی جان اگر چه اشتیاق دیدن زهر - شنبه 28 آذر 1394 - 5:12
شد فصل دستبوسی سلطان سامرا بر تخت دل سوار شده روح کبریا تاثیر کرد سوز دعاهای پشت در تا شد نوای فاطمه - شنبه 28 آذر 1394 - 5:12
با شانه ای لرزان کنار یک نفر برگشت از کوچه با تصویر تلخ یک خبر برگشت تا خانه ای لبریز از بوی خیانت رف - شنبه 28 آذر 1394 - 5:11
روزگاریست که جان بر لبِ خونبار رسید آه ای مرگ بیا نوبتِ دیدار رسید زحمت خانه شدم بسکه زمین گیر شدم و - شنبه 28 آذر 1394 - 4:47
سیاهه ای تقدیم به شهدای پاک نیجریه غالباً ، ارباب نوکر را تحمّل میکند نوکرش هم دائماً بر او توسّل م - پنجشنبه 26 آذر 1394 - 9:56
زائر خسته و دل‌آزرده تا که از دور سامرا را دید همه‌ی غصه‌ها و غم‌هایش رفت و خورشید آشنا را دید الس - پنجشنبه 26 آذر 1394 - 9:53
تقدیم به شهدای نیجریه اگرچه ظلم و ستم ناپدید خواهد شد و سهم كفر، عذابی شدید خواهد شد ولی چگونه ببی - پنجشنبه 26 آذر 1394 - 9:47
تقدیم به رهبر نیجریه شیخ ابراهیم زاكزاكی... غریب هستی و جز خون تو گواهی نیست که از قبیله جُونی و کم - پنجشنبه 26 آذر 1394 - 9:47
تقدیم به رهبر نیجریه شیخ ابراهیم زاكزاكی... از هر چه به جز علی بریدی ای شیخ پای عَلَمَش چه ها کشیدی - پنجشنبه 26 آذر 1394 - 9:46
امام حسین(ع)-مناجات شب جمعه عاقبت جذبه اش كشید مـرا آخرین لحظه هـا خرید مـرا كربلا ، اربعین ، شب جم - پنجشنبه 26 آذر 1394 - 9:46
دین دراین ایام مرکب داشت و راکب نداشت حق درون خانه ی حق بود چون طالب نداشت کورشد بیست و سه سال این شه - پنجشنبه 26 آذر 1394 - 9:45
خلقت رعیت است و علی پادشاه خلق باشد به دست باکرم او نگاه خلق راه علی برو که ره حق ره علیست حتی اگر ب - پنجشنبه 26 آذر 1394 - 9:44
ما را بنویسید به نام علویون شاهان جهانند غلام علویون صد شکر خدا را که از آن روز ازل دل یک مرتبه افتا - پنجشنبه 26 آذر 1394 - 9:44
نشسته آتش کینه به جان نیجریه شکسته شد به ستم استخوان نیجریه دوباره قصه ی تاریخ ، دست ظلم اینبار نکر - پنجشنبه 26 آذر 1394 - 9:42
مست یارند ، هرکجا هستند بی قرارند ، هرکجا هستند شیعه هستند ، بر نمی تابند ذوالفقارند ، هرکجا هستند - پنجشنبه 26 آذر 1394 - 9:42
از عالم لاهوتیان شد با خبر فضه سبقت گرفته تا خدا از هر نظر فضه اکسیرِ عشق فاطمه مس را طلا می کرد پس ک - پنجشنبه 26 آذر 1394 - 9:41
همه ی دل خوشی من علم توست حسین خاطراتم همگی در حرم توست حسین بهترین چیزی که در محشر به دردم میخورد ش - پنجشنبه 26 آذر 1394 - 9:41
با گریه مانوسم نه یک ماه و دو ماهی شد گریه ام باب فیوضات الهی هر روزو شب کارم سلام ِ برحسین است با ا - پنجشنبه 26 آذر 1394 - 9:41
امشبم را سحر نمی آید خواب، در چشمِ تر نمی آید مدحش از من که بر نمی آید چون سکینه دگر نمی آید دختر شاه - پنجشنبه 26 آذر 1394 - 9:40
تقدیم به شهدای نیجریه غصه میان سینه ی ما جا گرفته ظلم و جنایت کل دنیا را گرفته غربت میان شیعیان با - چهارشنبه 25 آذر 1394 - 10:18
تقدیم به شهدای نیجریه دیگر امشب از حسینیه ، صدا نمی رسد از مناره ها صدای ربّنا نمی رسد غیر منطقی س - چهارشنبه 25 آذر 1394 - 10:16
اعلان کنید . وقت عزا محسنیه است ایام حزن آل عبا محسنیه است آن روزها که خیر بشر را سپر شده در پشت در - سه شنبه 24 آذر 1394 - 4:37