ما گرفتار آفریده شدیم - دوشنبه 19 مهر 1395 - 12:24
یوسف من چاه را با نیزه ها حس کرده ای - دوشنبه 19 مهر 1395 - 12:23
ی داغی تو دلم دارم فقط شوق حرم دارم - دوشنبه 19 مهر 1395 - 12:23
والا علی اکبر زیبا علی غوغا علی رعنا علی اکبر - دوشنبه 19 مهر 1395 - 12:22
رخش چه صبح ملیحی لبش چه آب حیاتی - دوشنبه 19 مهر 1395 - 12:21
سینا شدن سینا شدن سینا شدن داری - دوشنبه 19 مهر 1395 - 12:21
این داغ بزرگی است جگر می فهمد - دوشنبه 19 مهر 1395 - 12:20
مثل عکسی که میان قاب لذت می برد - دوشنبه 19 مهر 1395 - 12:20
در بند کسی باش که در بند حسین است - دوشنبه 19 مهر 1395 - 12:18
ای غریبان جهان منتظرت - دوشنبه 19 مهر 1395 - 12:17
ای که دادی به دست ما پرچم - دوشنبه 19 مهر 1395 - 12:15
گل باغ دل لیلا علی اكبر، علی اكبر - دوشنبه 19 مهر 1395 - 12:14
هیچ کس مانندِ عباسم مرا یاری نکرد - دوشنبه 19 مهر 1395 - 12:12
هم میان دست و بازو فاصله افتاده است - دوشنبه 19 مهر 1395 - 12:12
طوفانِ تیر،کار عمو را خراب کرد - دوشنبه 19 مهر 1395 - 12:08
دیدم خودم بال و پرت می ریخت عباس - دوشنبه 19 مهر 1395 - 12:05
خروش رود و دریا: یا اباالفضل - دوشنبه 19 مهر 1395 - 12:05
چه بلایی است خدایا به سرم آمده است - دوشنبه 19 مهر 1395 - 12:04
چشمان خیس علقمه امواج رود بود - دوشنبه 19 مهر 1395 - 12:04
تو کیستی لب تشنۀ جام بلایی - دوشنبه 19 مهر 1395 - 12:03
آن‌جا که حرف قامت بالابلندهاست - دوشنبه 19 مهر 1395 - 12:03
افتادی و هرکس که در دور و برت بود - دوشنبه 19 مهر 1395 - 12:01
یاسین شدی مقطعه ی کربلای من - یکشنبه 18 مهر 1395 - 11:14
خِس‌خِس سینه‌ات انداخت ز پا بابا را - یکشنبه 18 مهر 1395 - 11:13
عاقبت جان من از سینه به در می آید - یکشنبه 18 مهر 1395 - 11:10
از سينه اگر چه مي كشم آه برو - یکشنبه 18 مهر 1395 - 11:07
نامت مقدس است و نشد تا نخوانمت - یکشنبه 18 مهر 1395 - 11:06
هر دو عالم قطره و دریا حسین - یکشنبه 18 مهر 1395 - 11:06
کاری به دشت لاله و گلشن ندارم - یکشنبه 18 مهر 1395 - 11:05
زلفی به باد داده پریشان ترم کنید - یکشنبه 18 مهر 1395 - 11:04
دارد این ماه محرم سفره داری بی نظیر - یکشنبه 18 مهر 1395 - 11:02
جوان به هیات تو آمدیم و پیرشدیم - یکشنبه 18 مهر 1395 - 11:02
گفتیم یاحسین و خدا هم خریدمان - یکشنبه 18 مهر 1395 - 11:00
گل ریختند پای گذرها یکی یکی - یکشنبه 18 مهر 1395 - 10:59
به زمین افتاده ای و درد مفرط میکشی - یکشنبه 18 مهر 1395 - 10:58
مثل يك ديوار كه با در نمى آيد بهم - یکشنبه 18 مهر 1395 - 10:57
دارد به رویِ چشمِ خود اَبرویِ حسن را - یکشنبه 18 مهر 1395 - 10:57
شیرخواری مثل او مادر در این عالم نداشت - یکشنبه 18 مهر 1395 - 10:56
دم ظهر است زیر آفتابی - یکشنبه 18 مهر 1395 - 10:55
غنچه ای بودی و پر پر زدنت کشت مرا - یکشنبه 18 مهر 1395 - 10:54
طفل خود را طرف لشگر نامرد گرفت - یکشنبه 18 مهر 1395 - 10:54
دست و پا می زنی انگار بغل می خواهی - یکشنبه 18 مهر 1395 - 10:53
گریه وقتی میکنی مادر... قدم خم میشود - یکشنبه 18 مهر 1395 - 10:53
در تنور غمش قرارم سوخت نه قرارم که روزگارم سوخت زل زدم بس به جاده ی خورشید عاقبت چشم انتظارم سو - یکشنبه 18 مهر 1395 - 10:52
به روی برگ گل شبنم نشسته - یکشنبه 18 مهر 1395 - 10:50
بدونِ تو اُمیدِ ما سراب می شود بیا - یکشنبه 18 مهر 1395 - 10:48
بر دور تو ماه تاب باید بخورد - شنبه 17 مهر 1395 - 2:26
بر فراز دست خورشید آفتاب دیگری است - شنبه 17 مهر 1395 - 2:26
چنان ربابۀ مضطر توکلی باید - شنبه 17 مهر 1395 - 2:25
سنگینی داغ تو ماتم را به هم ریخت - شنبه 17 مهر 1395 - 2:25