صـدا صـدای دَر و مـادری که پشـتِ دَر است صدا صدای شکستن ، دَری که شعله ور است حـرامـزاده چـنـان با ل - شنبه 10 بهمن 1394 - 9:59
چون تار پود خلوت شبهای او گسست وقتی کمر به خدمت مولود کعبه بست وقتی دلش ز غربت شیرخداشکست سجاده پهن - شنبه 10 بهمن 1394 - 9:58
پسر شیر خدا یک تنه طوفان کردی تو خودت کار تمامی امامان کردی دست خالی احدی از ته گودال نرفت سفره تک ت - شنبه 10 بهمن 1394 - 9:58
از کودکی ام بر تو گرفتار شدم مدیون عنایات تو بسیار شدم گفتند که یا عشق علی یا سر دار با ذکر علی من به - شنبه 10 بهمن 1394 - 9:57
پس میزد آسمان به نگاه تو ماه را همچون سپاه کرده دو چشمت ، نگاه را تجهیز کرده اخم تو باز این سپاه را عم - شنبه 10 بهمن 1394 - 9:57
امام زمان(عج)-مناجات چشم من در پی دیدار تو سرگردان است و سرا پای وجودم ز غمت حیران است خبر از حال تو - شنبه 10 بهمن 1394 - 9:54
امام زمان(عج)-مناجات کسی که درد ندارد دوا نمی خواهد کسی که هجر ندیده لقا نمی خواهد قسم به ساحت قدس - شنبه 10 بهمن 1394 - 9:52
صدایت میکنم آقا صدایم میکنی آیا دعایت میکنم آقا دعایم میکنی آیا سوالی ازشما دارم سوالی نابه جا اما - جمعه 09 بهمن 1394 - 10:48
فيض روح القدس عالم معنا زهرا تا به معراج کشانده ست نبى را زهرا مصطفى خواسته اش خواستن فاطمه بود رفت - جمعه 09 بهمن 1394 - 10:45
امام زمان(عج)-مناجات فانی ام... آغاز و پایانی ندارم جز خودت غیر مقدورم که امکانی ندارم جز خودت سال ه - جمعه 09 بهمن 1394 - 10:45
امام زمان(عج)-مناجات دلم گرفته شبیه هوای بارانی قنوت اشک دلم ربنای بارانی نشانده است فراغت مرا به - جمعه 09 بهمن 1394 - 10:44
امام زمان(عج)-مناجات مشکل گشا بیا همه محتاج چاره اند تو آفتاب و کلّ عوالــم ستاره اند یابن الحسن - جمعه 09 بهمن 1394 - 10:43
عاشق عشقم و دامان رضا می گیرم من ناقابل از این راه بها می گیرم رونقی نیست اگر در دل ویرانه ی من میروم - پنجشنبه 08 بهمن 1394 - 3:06
مناجات با خدا-شب جمعه خواب بودم، در میانِ خواب دستم را گرفت وقت غفلت "حضرت توّاب" دستم را گرفت قبل - پنجشنبه 08 بهمن 1394 - 3:05
امام حسین(ع)-مناجات در مسیر خانۀ لیلا ز جان باید گذشت تا وصال یار از صد امتحان باید گذشت به ابی انت - پنجشنبه 08 بهمن 1394 - 3:03
نوشتم غیرت ایرانیات و ندیدم عشق پاکستانیات و میون جون فداهای تو بی بی! بمیرم غربت افغانیات و… محسن - سه شنبه 06 بهمن 1394 - 1:33
نمی شود دو سه شب بیشتر بمانی تو خودت که جان علی صاحب الزمانی تو هنوز سنی نداری که قد کمانی تو ببخش خی - دوشنبه 05 بهمن 1394 - 12:57
عالمی در عالم معنـــا ، نجف قطعه ای از جَنّهُ المأوا ، نجف بارگــاهِ قُدس قدّیسِ وجود آستانِ عرشیِ - دوشنبه 05 بهمن 1394 - 12:57
مانند و مثل شاه نجف در زمانه کیست؟ من گشته ام تمام جهان را . نگرد . نیست نام علی اگر چه زیاد است در جها - دوشنبه 05 بهمن 1394 - 12:55
این جمعه های بی خبری طی نمی شود؟ آشفتگی و در به دری طی نمی شود؟ مولای من زمانِ یتیمی مان بس است این - یکشنبه 04 بهمن 1394 - 7:14
حکومیت جنایات آل سعود یکروز همه قدم قدم می آییم تا صحن بقیع با علم می آییم فعلا سرمان به فتنه سازا - یکشنبه 04 بهمن 1394 - 9:53
نگو شکارچیان تیر را به یال زدند که در شکستن سلطان میان خال زدند درآسمان ظهورت پرنده های خیال؛ برای - یکشنبه 04 بهمن 1394 - 9:51
دل آشفته اگر حسین میگه درد داره که انقدر حسین میگه پر پروانه میخواد بسوزه که پای شمع تا به سحر حسین م - یکشنبه 04 بهمن 1394 - 9:50
شنیدم سینه زن ها را پریشان دوست داری میان روضه هایت چشم گریان دوست داری همین اشک و همین دستی که میکو - یکشنبه 04 بهمن 1394 - 9:50
به لطف مهر خزان،ساعتى زمان برگشت ویا به قهربهار از زمین،خزان برگشت گرفت،بغض گلوگیرى،آسمان را سخت - یکشنبه 04 بهمن 1394 - 9:49
مستیم، مست باده ی انگور عسگری پس حد به ما زدند به دستور عسکری تقصیر ما نبود که انگور شد شراب تابیده - یکشنبه 04 بهمن 1394 - 9:48
هر کس که بین وادی کنعـان توقّـف کرد در بیت الاحزان گریه از هجران یوسف کرد حسرتْ کشِ دوران شدیم از آن - یکشنبه 04 بهمن 1394 - 9:42
به دختِ موسیِ جعفر سلام باید داد به این سلاله یِ اطهر سلام باید داد همیشه وقتِ ورود از رواق آیینه ب - شنبه 03 بهمن 1394 - 8:19
امام زمان(عج)-مناجات همچو گیسوی کمند خویش بر بادم بده یا مرا خاموش کن یا اذن فریادم بده یا همین گون - شنبه 03 بهمن 1394 - 8:14
تقدیم به شهید جهاد مغنیه و همه شهدای مدافع حرم: یکی هم سن من، هم سن تو، اهل همینجا بود یکی مثل من و ت - شنبه 03 بهمن 1394 - 8:13
امام زمان(عج)-مناجات ندبه خوان با دو چشم تر جمعه رفت مادر به سمت در جمعه كوچه را شست،آب و جارو كرد - شنبه 03 بهمن 1394 - 8:12
هر لاله ی پرپر به وطن بر می گشت انگار که جان من به تن بر می گشت یعقوب شده دو چشم اشک افشانم ای کاش دگ - شنبه 03 بهمن 1394 - 8:11
زبان حال مدافعان حرم زیبایی عشق را نشان خواهم داد دل را به نگار رایگان خواهم داد در قلب من احساس پ - شنبه 03 بهمن 1394 - 8:10
غربت کشیده آشنایش فرق دارد آهش… صدایش… گریه هایش فرق دارد فهمیده هر کس ذره ای دوری چشیده هجران زده - شنبه 03 بهمن 1394 - 8:09
گرچه از دوریِ برادر خود ذره ذره مریض تر می شد عوضش میهمان مردم قم لحظه لحظه عزیزتر می شد تا بیایی تب - شنبه 03 بهمن 1394 - 8:09
سلام حضرت بانو گدا نمیخواهی؟ عزیز ضامن آهو گدا نمیخواهی؟ دلم گرفته به غم خو گدا نمیخواهی؟ شدم اسی - شنبه 03 بهمن 1394 - 8:07
به نام عشق ، بنام مدافعان حرم سرم فدای امام مدافعان حرم اگر که قسمت من نیست تاحرم بروم بخوان مرا تو - شنبه 03 بهمن 1394 - 8:06
با اینکه می رسم به تو و بار چندم است قلبم برای دیدن تو در تلاطــم است در سینه ام شکســته اگر یک ســبو - شنبه 03 بهمن 1394 - 8:05
امداینجا که محشرى باشد بوى زهراى اطهرى باشد خواهرى را ندیدم این گونه مثل این زن برادرى باشد چند تا - شنبه 03 بهمن 1394 - 8:05
بال این پروانه ها را جذب مکتب کرده ای عاشقان را یک به یک دیوانه مذهب کرده ای زیر ایوان خم شدن جان را - شنبه 03 بهمن 1394 - 8:03
به همین خانه سر زدن تنها بال و پر کشیدن و آنگاه تا کنار تو پر زدن تنها مثل فرهاد نام شیرینت به روی دل - پنجشنبه 01 بهمن 1394 - 11:26
دیده بر راهم و با گریه کمی آرامم محتضر ،خسته ،از این بی کسی ایامم ازهمان کودکی ام روزی من هجران شد - پنجشنبه 01 بهمن 1394 - 11:25
تا مهر خواهری است ، برادر همیشه هست دنبال هر برادر ، خواهر همیشه هست این جذبه های عشق تمامی نداشته د - پنجشنبه 01 بهمن 1394 - 11:25
خیمه گاه این بار در قم بود، مقتل طوس بود جاده ی مشهد به قم لبریز از فانوس بود نامه با خط برادر داشت د - پنجشنبه 01 بهمن 1394 - 11:25
اگرچه بال پریدن به آسمان داری فرشته ای وبه روی زمین مکان داری نه از فرشته هم انگار برتری بانو چراکه - پنجشنبه 01 بهمن 1394 - 11:24
حضرت معصومه در قم ” زینب ” اما کربلا هر دو مهمانند … اما این کجا و آن کجا ؟ علیرضا خوش منظر - پنجشنبه 01 بهمن 1394 - 11:21
اشعار شهادت حضرت فاطمه معصومه(س) همشیره ات از تو گله بسیار دارد حالی شبیه آتش نیزار دارد اصلا - پنجشنبه 01 بهمن 1394 - 11:19
اشعار شهادت حضرت فاطمه معصومه(س) در پیش خواهر از برادر گفتن عشق است پیش برادر هم ز خواهر گفتن عشق - پنجشنبه 01 بهمن 1394 - 11:18
اشعار شهادت حضرت فاطمه معصومه(س) دارد مسیح ما میاید دیگر از راه پس خیر میبیند گدا سرتاسر از راه م - پنجشنبه 01 بهمن 1394 - 11:18
این قلب شکسته ی مرا بند بزن سخت است ولی فاطمه لبخند بزن چشمان تو بود ، به علی جان می داد دستان تو - پنجشنبه 01 بهمن 1394 - 11:17