مدافعان حرم هرآنکس بوده با این آستان مأنوس تر بهتر هوای نوکری اینجاست چون محسوس تر بهتر به شوق عشق - جمعه 16 بهمن 1394 - 2:06
ازمن مگیر حال و هوای گدائیم گرچه گدای کاهل پر ادعائیم حاجی به قبر من ننویسید بعدمرگ من دلخوشم ازاین - جمعه 16 بهمن 1394 - 11:53
سروی شکست و بید مجنون شد یک گوشه قلب باغبان خون شد آنقدر گلاب از گل ترشح کرد که برگ های لاله گلگون شد - جمعه 16 بهمن 1394 - 11:40
میان روشن و خاموش آسمان ، هر روز خوشم به ذکر سلامی به درگهت ، ارباب… - جمعه 16 بهمن 1394 - 11:40
در راه علی که حفظ جان واجب نیست در کوچ که حفظ آشیان واجب نیست خود یک تنه لشگر علی هستم من صد حیف جهاد - جمعه 16 بهمن 1394 - 11:39
سلام حضرت باران اجازه می خواهم و با اجازه تان شعر تازه می خواهم برای جَلد شدن آب و دانه لازم نیست بر - جمعه 16 بهمن 1394 - 11:38
تقدیم به مادران شهدای مدافع حرم واژه در واژه از دل میدان غزلی را سپید آوردند باز هم از مدافعان ح - جمعه 16 بهمن 1394 - 11:36
امام زمان(عج)-مناجات کنار بیت خدایی به یاد ماهم باش به مروه یا به صفایی به یاد ماهم باش در استلام ح - جمعه 16 بهمن 1394 - 11:35
امام زمان(عج)-مناجات-مدافعان حرم عشق یک سینه ی پر از آه و یک دل بی قرار میخواهد خواب راحت برای عاشق - جمعه 16 بهمن 1394 - 11:33
امام زمان(عج)-مناجات دیری است دل خسته ی ما را نَنَوازی شاها سبب از چیست گدا را ننوازی ؟ احوال دل سو - جمعه 16 بهمن 1394 - 11:32
امام زمان(عج)-مناجات کیست تا خانه ی ویران شده تعمیر کند تا مرا بر در میخانه زنجیر کند گرچه موسی نشد - جمعه 16 بهمن 1394 - 11:31
بیا میان زمستان گل بهاره ی من باش بیا و جان به تنم ده،، دم دوباره ی من باش چه داشت خانه ی خولی که این - پنجشنبه 15 بهمن 1394 - 12:07
یک کوه غم به سینه تلمبار می شود وقتی ز درد فاطمه بیدار می شود این روز ها نماز شب او نشسته است وقت قی - پنجشنبه 15 بهمن 1394 - 12:07
مادرم گشته گرفتار تنش میلرزد نیمه جانی شده بسیار تنش میلرزد باز با بوسه در آغوش گرفته من را اصلاً - پنجشنبه 15 بهمن 1394 - 12:07
خورده کبوتر دلم از دانه هایتان جنّت برای من شده پایینِ پایتان این فقرِ ظاهرست غلامت ندار نیست شاه - پنجشنبه 15 بهمن 1394 - 12:06
تیغ تو علی نبود اگر کج می رفت دلم به هر سفر کج شد فتح دلم به ذوالفقارت بگرفت کجی ره دگر کج من مدح دو - پنجشنبه 15 بهمن 1394 - 12:06
دلم رو سپردم به شاهی که میگن ذبیحِ حسینه فدایِ پیام آوره عشق همون که مسیحِ حسینه تو عزت،تو غیرت،ت - پنجشنبه 15 بهمن 1394 - 12:05
یه دنیاست حرفای توی دلم هنوزم تو سینه ام پر از اتیشه یه چیزایی مردم میگن میشنون شنیدن کجا مثل دیدن م - پنجشنبه 15 بهمن 1394 - 12:04
حتی میان خانه اش همدم ندارد مرد غریبی که دلش جز غم ندارد در سینه اش از بی وفایی های کوفه غم آنقَدَر د - پنجشنبه 15 بهمن 1394 - 12:03
به رسم بدرقه مادر ،به دستش آب و قرآن بود عزیز قلب او می رفت ولبهایش چه خندان بود برو مادر…برو مادر… - پنجشنبه 15 بهمن 1394 - 12:03
آمد از آن میان و تو را انتخاب کرد تیری که صورت پدرت را خضاب کرد آمـــــــد پـــــدر بــــــرای تو آ - پنجشنبه 15 بهمن 1394 - 12:03
حرفی نمانده دوستان و دشمنان را پر کرده است از نام خود گوش جهان را فرمود اگر بی دین شدید آزاده باشید ب - پنجشنبه 15 بهمن 1394 - 12:02
نروی گرد حریمی که مکعب باشد در طواف حرمی رو که در او رب باشد هر که بر درگه ارباب مودب باشد مستی اش از - پنجشنبه 15 بهمن 1394 - 12:02
سوختم ز آتش داغ تو ندانم چه کنم شرر افتاده به غمخانه ی جانم چه کنم بعد تو بیکس و بی یاور و تنها شده ام - پنجشنبه 15 بهمن 1394 - 12:02
گوشه نشینی اوج معراج است گاهی ما عاشقان در انزوا باشیم بهتر.. مثل وهب که با زنش آمد کنارت ماهِ عسل ک - پنجشنبه 15 بهمن 1394 - 12:01
از آنزمان که غلام توام بزرگ شدم هزار شکر که پای علم بزرگ شدم غذای هرکس و ناکس به من نمی سازد منی که بر - پنجشنبه 15 بهمن 1394 - 11:59
زهرای من نبود آن که بیفتد بروی خاک سیلی به صورت زن من بی خبر زدند شاعر: محمد هاشم مصطفوی - پنجشنبه 15 بهمن 1394 - 11:56
دل از هوا و هوس ها بریده اند اینان شراب لم یزلی را چشیده اند اینان تمام هستی شان را به کف گرفتند و - سه شنبه 13 بهمن 1394 - 2:12
یا صاحب الزمان (عج) پگاه روز جمعه هم، غروب شد نیامدی همه بخواب رفته و تو خوب شد نیامدی جعفر ابوالفتح - سه شنبه 13 بهمن 1394 - 8:59
چه قدر خوبه وقتى مى یام تو حرم دو سه ساعت از دنیا دَس مى کشم هواخیلى خوبه هوا عالیه اره تازه دارم نفس - سه شنبه 13 بهمن 1394 - 8:55
هرکجایی نام زهراهست معبد می شود خاک آنجا همجوار عرش ایزد می شود از نگاهی که به سلمان کرد باایمان شدی - سه شنبه 13 بهمن 1394 - 8:55
مست، افتاده ام به دام علی او امام و منم غلام علی سال ها خورده ایم نان و نمک از سر سفره ی طعام علی من - سه شنبه 13 بهمن 1394 - 8:55
دردی مثال درد و غمت، میشود مگر؟ رنگی سیاهی علمت، میشود مگر؟ ای کشته ی فتاده به هامون،قتیل اشک کس ن - سه شنبه 13 بهمن 1394 - 8:54
به مناسبت دهه فجر در سکوت سرد شب فریاد مردی شد بلند خیزش و خشم و خروش اهل دردی شد بلند خواب شب آشفت - سه شنبه 13 بهمن 1394 - 8:50
شانه چه احتیاج که مویی نمانده است بوسه نخواه ، مثل تو رویی نمانده است هر آن چه هست ظاهر و باطن خودت - دوشنبه 12 بهمن 1394 - 10:42
آخر این شرک خفی را علنی خواهم کرد و پرستیدن او را شدنی خواهم کرد من به تنهایی از این جام نخواهم نوشی - دوشنبه 12 بهمن 1394 - 10:41
هر دلی جای تو دلدار نباشد دل نیست با تو هر دل که بود زندگیش مشکل نیست حاصل عقل بود عشق و ، جنون میوه ی - دوشنبه 12 بهمن 1394 - 10:41
دمی که نیزه به قصد گزند می آید خدا به پای خودش در کمند می آید چکد ز کنج لبت لااله الاالله… به حرف، زخ - دوشنبه 12 بهمن 1394 - 10:40
هرکس دچارت گشت پس زد چاره ها را بیچاره خود کرده ای بیچاره ها را خورشید را هم مشتری خویش کردی مجذوب ن - دوشنبه 12 بهمن 1394 - 10:39
دل شده بی قرارِ چشم ترم اشک باشد عیارِ چشم ترم شد خزان روزگارِ چشم ترم تا بیاید نگارِ چشم ترم برترین - دوشنبه 12 بهمن 1394 - 10:38
دریا به چشمِ گریه کُنانَت چو شبنم است یعنی که هر چه گریه برایت کنم کم است شکرِ خدا که با همه ی ناقابل - دوشنبه 12 بهمن 1394 - 10:38
آه از آن دم خیمه ها در اضطراب افتاده بود حضرت سقا کنار نهر آب افتاده بود هم امید تشنگان هم قوّتِ قلب - دوشنبه 12 بهمن 1394 - 10:37
از همان بدو تولد ز همه سر بودی خب تعارف که نداریم تو بهتر بودی باده نوشان غدیر از نفست حیرانند تو چ - دوشنبه 12 بهمن 1394 - 10:32
در جهانی که در آن شوق به فردا هیچ است تا تو امید منی غصه و غم ها هیچ است به طبیبان جهان رو نزنم در هر - دوشنبه 12 بهمن 1394 - 10:31
اجتماعی-بصیرت آماده ایم هستی خود را فدا کنیم یعنی فدای مکتب خون خدا کنیم آماده ایم بیرق ثارالله - دوشنبه 12 بهمن 1394 - 10:29
مقاومت اسلامی آن قطره که شد وصل به دریا مائیم دلباختۀ علی و زهرا مائیم با لطف امام عصر تا روز ظهور - دوشنبه 12 بهمن 1394 - 10:25
مدینه از سرِ من خواب برداشت صفا از خانه ی مهتاب برداشت تو رفتی بعد تو با گریه هایم تمام خانه ام را آب - یکشنبه 11 بهمن 1394 - 10:23
شعرم بدون نام تو اِنشا نمیشود این زندگی بدون تو معنا نمیشود خانم! اجازه‌ همه‌ی ما به دست توست سلما - یکشنبه 11 بهمن 1394 - 9:47
لحظه لحظه عمر ما با عشق تدوین میشود تلخ کامی های ما با روضه شیرین میشود کفه اعمال ما از نور سجده خالی - یکشنبه 11 بهمن 1394 - 9:46
ای آنکه تو را برده ام از یاد کجایی ای مانده به لبهای تو فریاد کجایی شیرینی تو بر لبش افتاده و چندیست - یکشنبه 11 بهمن 1394 - 9:44