حرف کافی نیست مرد کار بودن واجب است روز و شب دلواپس دلدار بودن واجب است خواب غفلت برده را سهمیه ای ا - یکشنبه 02 اسفند 1394 - 1:57
ناراحتی انگار ز دستم ، نه حسن ؟ پنداشتی از تو هم گسستم ، نه حسن ؟ هر کس که نداند تو که بهتر دانی در خ - یکشنبه 02 اسفند 1394 - 1:56
حضرت زهرا(س)-بستر شهادت زهرای من که غصه تو را پیر کرده است دردا چه با تو بازی تقدیر کرده است تو سینه - یکشنبه 02 اسفند 1394 - 10:56
حضرت زهرا(س)-حال و هوای مدینه این روزها مدینه، غوغای رستخیز است هم دهر فتنه بار است هم شهر فتنه خیز - یکشنبه 02 اسفند 1394 - 10:54
حضرت زهرا(س)-فاطمیه دارد به غم "عشق"، سما میگِرید بـــــاران خدا در همه جـا میگرید باید که عزای فا - یکشنبه 02 اسفند 1394 - 10:52
چرا امروز رو نمیگیری با این دردا خو نمیگیری چرا پس دستی به دیوار و دستی به پهلو نمیگیری - یکشنبه 02 اسفند 1394 - 10:49
التماست می کنم چشمان خود را باز کن ای همه پشت و پناهم بحر خود اعجاز کن از نـفس افتاده ام جان علی حرف - شنبه 01 اسفند 1394 - 2:49
غم می وزید شادیِ ما مختصر کند شب می رسید کامِ مرا تلخ تر کند کو مَحرمی که بر درِ این خانه سر زَنَد کو - شنبه 01 اسفند 1394 - 12:54
خانه ای که شُده خاکِ سه امامش جبریل خانه ای که نرسد بر سرِ بامش جبریل خانه ای که به سویش بود قیامش جب - شنبه 01 اسفند 1394 - 12:52
پیش چشم تری که باز شده وسط معبری که باز شده با اشاره پری که باز شده میخورد به دری که باز شده وای اگر ک - شنبه 01 اسفند 1394 - 12:51
(لطفاً در حال و هوای فاطمی خوانده شود) ظهور عصمت پروردگار زهرا بود جمال حقّ علی آیینه دار زهرا بود ا - شنبه 01 اسفند 1394 - 12:50
(لطفا در حال و هوای فاطمی خوانده شود) خدا کند که زنی ناگهان زمین نخورد به پیش همسر خود بی امان زمین ن - شنبه 01 اسفند 1394 - 12:49
منم یهودیِ این شهر، شهرِ بی دردی منم یهودیِ این شهر، شهرِ نامردی منم یهودیِ این شهر، شهرِ دلتنگی جد - شنبه 01 اسفند 1394 - 12:47
«زبانحال امام حسن (ع) » شب و کابوس از چشمِ منِ کَم سو نمی اُفتد تبِ من کَم شده اما تبِ بانو نمی اُفتد - شنبه 01 اسفند 1394 - 12:46
دل بسته ام به دلبر پایین پای تو پر می زند کبوتر دل در هوای تو باشد قرار سینه ی آشفته ام حسین ذکر فضا - شنبه 01 اسفند 1394 - 12:45
وقتی بلورِ اشکِ برادر شکستنی است ، باید قبول کرد ، که خواهر شکستنی است یک مرد هم نبود ، بگوید به دوّ - شنبه 01 اسفند 1394 - 12:44
« کوچه و زبانحال امام حسن (ع) » می نویسم به چشمِ تَر مادر می نویسم به رویِ دَر مادر با همین پاره یِ جگ - شنبه 01 اسفند 1394 - 12:43
« زبان حال امیر المومنین علیه السلام» صدشکر که از پیش من این یار نرفته یادش ز من غمزده انگار نرفته - شنبه 01 اسفند 1394 - 12:43
باور نمی کنم که تو بی بال و پر شدی خسته شدی شکسته شدی مختصرشدی شرمنده ام بخاطر من زخم خورده ای روزی - شنبه 01 اسفند 1394 - 12:42
گره به کار فتاده , گره گشاى همه صدات می زنم اى ” اسمه دوا ” ى همه اگر غلام تو هستند من غلام همه اگر گد - شنبه 01 اسفند 1394 - 12:41
چقدر اشک بریزم ز جدایی آقا من دلم تنگ شده تنگ، کجایی آقا همه دارند به تنهایی من میخندند به همه گفته - شنبه 01 اسفند 1394 - 12:40
تو رفتی و زهرا به حال زار افتاد کارم برای مرگ به اصرار افتاد رفتی اراذل خانه را آتش کشیدند انسیه الح - شنبه 01 اسفند 1394 - 12:39
اشک از چشم ترم افتاد دستم بسته بود پیش چشمم همسرم افتاد دستم بسته بود صبر کردم صبر کردم صبر کردم وا - شنبه 01 اسفند 1394 - 12:39
نشنوی تو عجز ما دیگر نمی آید به کار تانخواهی روی این تن،سر نمی آید به کار امتحان نوکری , معیار قنبر ب - شنبه 01 اسفند 1394 - 12:38
دلم شد مبتلایت کی می آیی؟ همه عالم فدایت کی می ایی؟ همه عالم به قربان غبار نخ شال عزایت کی می آیی؟ کن - شنبه 01 اسفند 1394 - 12:37
چقدر اشک بریزم ز جدایی آقا من دلم تنگ شده تنگ، کجایی آقا همه دارند به تنهایی من میخندند به همه گفته - شنبه 01 اسفند 1394 - 12:35
موقع تحویل سال، امسال یا زهرا بگو گر که خواهی احسن الاحوال یا زهرا بگو نام زهرا باعث آرامش جان و دل - شنبه 01 اسفند 1394 - 12:14
صحبت از دستی که رزق خلق را می داد شد هر کجا شد حرف از بانو، به نیکی یاد شد گردش تسبیح او افلاک را تدبی - شنبه 01 اسفند 1394 - 12:13
امام زمان(عج)-مناجات فاطمیه امسال هم نوکر حسابم کردی آقا بد بودم امّا انتخابم کردی آقا در مجلس روض - شنبه 01 اسفند 1394 - 12:11
حضرت زهرا(س)-زبان حال امام حسین(ع) ببش از این سوختن نمیخواهم گریه بر خویشتن نمیخواهم مده زحمت به با - شنبه 01 اسفند 1394 - 12:08
حضرت زهرا(س)-مدح روی تاج عرش طبق نصّ لولا فاطمه نقش شد زهرا سلام الله علیها فاطمه آنكه خاك جانمازش - شنبه 01 اسفند 1394 - 12:07
حضرت زهرا(س)-بستر شهادت بیمارم و به سر زده سودای مرگ را دارم به هر نماز تمنای مرگ را لب بست از ترنم - شنبه 01 اسفند 1394 - 12:06
حضرت زهرا(س)-کوچه بنی هاشم وقتی که جنگ داس با گل در بگیرد گلخانه را اندوه سرتاسر بگیرد بر طعنه های - شنبه 01 اسفند 1394 - 12:05
حضرت زهرا(س)-فاطمیه فاطمیه برای ما سادات غصه ی قصه های ناگفته است دل ما در عزای مادرمان بیشتر از م - شنبه 01 اسفند 1394 - 12:04
حضرت زهرا(س)-مصائب تو لطمه میخوری و خدا صبر می کند اینجا فقط نه ، او همه جا صبر می کند روزی به احنرا - شنبه 01 اسفند 1394 - 12:04
حضرت زهرا(س)-مدح و بسترشهادت تفسیر او به دست قلم نا میسر است در شان او غزل ننویسیم بهتر است شان نزو - شنبه 01 اسفند 1394 - 12:03
حضرت زهرا(س)-هجوم به بیت ولایت رعد و برقی زد و باران ستم غوغا کرد جهل حاکم شد و آنروز خیانت ها کرد گ - شنبه 01 اسفند 1394 - 12:02
حضرت زهرا(س)-مدح و شهادت و قصه خواست ببیند یکی نبودش را بنا کند پس از آن گنبد کبودش را خدای قصه یکی - شنبه 01 اسفند 1394 - 12:02
حضرت زهرا(س)-هجوم به بیت ولایت چشمه در چشمه آتش آمده بود ، تا بجوشد به هرم كوثر تو چه غم از تازیانه - شنبه 01 اسفند 1394 - 12:01
حضرت زهرا(س)-هجوم به بیت ولایت شیخ عباس روضه میخواند، روضه از خانه ای که در دارد بیت احزان شعر را گف - شنبه 01 اسفند 1394 - 12:00
حضرت زهرا(س)-بستر شهادت غم اشک می ریزد چرا از چشم هایت اینقدر بی تابی نکن، زهرا فدایت پیداست از دنی - شنبه 01 اسفند 1394 - 11:46
حضرت زهرا(س)-بستر شهادت نیلى بوَد ز سیلى بیگانه، روى من داغ پدر، سپید نموده ست موى من! شبهاى درد و ن - شنبه 01 اسفند 1394 - 11:46
امام زمان(عج)-مناجات فاطمیه فتنه ها بر پاست برگرد ای عزیز فاطمه مادرت تنهاست برگرد ای عزیز فاطمه پ - شنبه 01 اسفند 1394 - 11:45
حضرت زهرا(س)-مدح و شهادت شامل الطاف بی حدّ علی گردیده است هر که را در این عزا با دیده ی تر دیده است ن - شنبه 01 اسفند 1394 - 11:45
حضرت زهرا(س)-روضه نیازی نیست روضه سر بیاید نباید روضه خوان دیگر بیاید برای گریه، این ایّام کافیست - شنبه 01 اسفند 1394 - 11:43
امام زمان(عج)-مناجات فاطمیه بیدار نشد این دل غفلت زده تا چند هشدار بر این دیدۀ حسرت زده تا چند از ن - شنبه 01 اسفند 1394 - 11:41
حضرت زهرا(س)-مدح و بستر شهادت یقینا در محبت هیچ کس مادر نخواهد شد و بی شک مادری صدیقه ی اطهر نخواهد - شنبه 01 اسفند 1394 - 11:39
امام زمان(عج)-فاطمیه روزیکه رسد امید دلها از راه در سینه ی کس نیست دگر ناله و آه یا فاطمه آن روز همه - شنبه 01 اسفند 1394 - 11:39
حضرت زهرا(س)-شهادت جگرم خون و دلم سر به گریبان علی است صبـح هـم در نظرم شام غریبان علی است گرچـه بـ - شنبه 01 اسفند 1394 - 11:38
حضرت زهرا(س)-مدح اکثر اوقات دختر مثل مادر می شود ارث مادر عاقبت از آنِ دختر می شود حضرت زهرا اگر ان - شنبه 01 اسفند 1394 - 11:38