درد تو نیست به جز معجزه درمانش،آه! عمرتو نیست به جز تلخی پایانش،آه! ترس زینب همه از غصه ی فردای تو بو - یکشنبه 16 اسفند 1394 - 2:07
چه قدر،شیشه ی عمر تو زود می شکند؟ کبوتری که پرش شد کبود می شکند سقوط اگر چه سرآغاز پرشکستن هاست پرِ - یکشنبه 16 اسفند 1394 - 2:06
می دهد بال و پر خسته جبریل خبر پیشِ چشمان علی رفت ز دنیا کوثر دور می کرد ز دُور و برِ خانه همه را مان - یکشنبه 16 اسفند 1394 - 2:06
ما را پناه نیست به جز کشتی نجات راه نجات ماست از این دار مشکلات بر پرچم سیاه غمش تکیه می کنم جانم فد - یکشنبه 16 اسفند 1394 - 2:05
قلب دنیا سنگ شد وقتی که آن در می شکست باید از شرمندگی انجا زمین سر می شکست فاجعه تازه رقم می خورد وق - یکشنبه 16 اسفند 1394 - 2:05
شدم دهان به دهان با غم نبودن تو دوباره دست به دست قلم گذاشته ام اگر که جمع کنم من همه دعا ها را برای آ - یکشنبه 16 اسفند 1394 - 2:04
شکستن ات کمرم را شکست فاطمه جان ! علی کنار تو از پا نشست فاطمه جان ! تمام ماحصل عمرمان در این نه سال - یکشنبه 16 اسفند 1394 - 2:04
چنانکه ماه کمالش به نیمه ی ماه است کمال نیمه ی شعبان بقیه الله است هزار ساله شرابی ست انتظار ظهور که - یکشنبه 16 اسفند 1394 - 2:03
نبى به بوى بهشتى تو ارادت داشت على به جلوه ی هر روزه ی تو عادت داشت کدام نور ز مصراع بیت تو جوشید؟ که - یکشنبه 16 اسفند 1394 - 2:03
اعتبارت پیش حق از انبیا بالاتر است نام تو در آسمانها از زمین پیداتر است صاحبِ هستی تو هستی، ما همه - یکشنبه 16 اسفند 1394 - 1:55
حضرت زهرا(س)-بستر شهادت محراب بود و ماه و نماز نشسته اش روی کبود و نیمه ی چشمان بسته اش سجاده بود و - یکشنبه 16 اسفند 1394 - 1:55
حضرت زهرا (سلام الله علیها)-زبانحال امام حسن(ع) با حضرت عباس(ع) عباس! زهرا جلوه اش پیغمبری بود نقشش ب - یکشنبه 16 اسفند 1394 - 1:53
ما پیروان امت زهرای اطهریم ما ساکنان ملت زهرای اطهریم اینجا محل زندگی آل فاطمه است - شنبه 15 اسفند 1394 - 9:11
کوچه ، حسن (ع) استخوانی در گلو ، کوچه ، حسن(ع) یا همان سر مگو ، کوچه ، حسن (ع) پسری دلهره ای دارد عجیب چ - شنبه 15 اسفند 1394 - 9:06
به دور سفره ی ظالم نشستن ننگ می باشد بشر با جاهلان بنشست بی فرهنگ می باشد بیا از مکتب شاه ولایت معرف - شنبه 15 اسفند 1394 - 9:05
عالم و ادم غلام بچه های فاطمه ست ذره ذره تار و پودم مبتلای فاطمه ست زاهد از باغ بهشت و جنت رضوان مگو ج - شنبه 15 اسفند 1394 - 9:04
حضرت زهرا(س)-کلبه احزان گفته‏اند این خبر ارباب عقول كه چنین آمده در حال رسول چون كه شمع دل از این - شنبه 15 اسفند 1394 - 9:03
حضرت زهرا(س(-هجوم به بیت ولایت یک بار نه ، شدی تو گرفتار بارها برخورد کرد سینه و مسمار بارها دشمن م - شنبه 15 اسفند 1394 - 9:02
حضرت زهرا(س)-هجوم به بیت ولایت منم که گردش شام و سحر به دستم بود ظهور و غیبت شمس و قمر به دستم بود من - شنبه 15 اسفند 1394 - 9:01
حضرت زهرا(س)-بستر شهادت دستی به پهلو دارد و دستی به دیوار داده ست تکیه مادر هستی به دیوار هرلحظه در - شنبه 15 اسفند 1394 - 9:01
حضرت زهرا(س)-هجوم به بیت ولایت دید دشمن فاطمه جان علی است بلکه با جانش نگهبان علی است گفت باید جان - شنبه 15 اسفند 1394 - 8:57
معنی آئینه و آب ای علی شوق تمنای شهاب ای علی حاصل عمر نبی ای شیرحق ضامن فردای کتاب ای علی یاور آزاد - پنجشنبه 13 اسفند 1394 - 2:55
کم کم فضای خانه نفس گیر میشود کم کم زمان ، برای علی دیر میشود بیچاره مجتبی ، چه عذابی کشیده است دارد - پنجشنبه 13 اسفند 1394 - 2:53
حضرت زهرا(س)-هجوم به بیت ولایت از میِ بغض امیر المؤمنین ساغر زدند با جسارت تازیانه بر تن کوثر زدند - پنجشنبه 13 اسفند 1394 - 2:52
حضرت زهرا(س)-بصیرت زهرایی از اولین فرمانده هشیار این میدان تا آخرین سربازمان که رد شد از قرآن از س - پنجشنبه 13 اسفند 1394 - 2:51
حضرت زهرا(س)-هجوم به بیت ولایت-کوچه بنی هاشم-تشییع از آنچه در دوجهان هست بیشتر دارد فقط خدا ست که از - پنجشنبه 13 اسفند 1394 - 2:51
حضرت زهرا(س)-شهادت بانو غم تو بهار را آتش زد داغت دل بی قرار را آتش زد با این که هزار و چارصد سال گذش - پنجشنبه 13 اسفند 1394 - 2:50
خدا نوشته مرا پاسبانشان باشم مدافع حرم عمه جانشان باشم خدا نوشته که بعد از هزار و اندی سال شعاعی از - چهارشنبه 12 اسفند 1394 - 9:57
از بسکه دلم را غم جانکاه گرفته راه نفس از پیچ و خم آه گرفته یارب چه خسوفی است که پوشانده قمر را خورش - چهارشنبه 12 اسفند 1394 - 9:57
«زبانحال امیرالمومنین ع» رنگ خزان شدم ز غمت ای خزان من زهرای من حبیبه ی من مهربان من میبینی از غمت - چهارشنبه 12 اسفند 1394 - 9:56
تقدیر ما هجر است دوری میکشد ما را باید صدا زد لحظه مردن مسیحا را چشمان ما خیره بدست مردم دنیاست خرج - چهارشنبه 12 اسفند 1394 - 9:56
«از زبان حضرت زهرا(سلام الله)کنار مزار پیامبر اکرم صلی الله» اگرچه سایه ای از دخترت به جا مانده رسی - چهارشنبه 12 اسفند 1394 - 9:56
از پیمبر یا خدا درباره ی حیدر بپرس یعنی از گوهرشناسان قیمت گوهر بپرس معنی مرد خدا را نیمه شب از نخل - چهارشنبه 12 اسفند 1394 - 9:55
خدای ما یکی آن هم فقط خدای علی علی برای یکی و یکی برای علی تمام عالم اگر از علی جدا بشوند ببین که ریخ - چهارشنبه 12 اسفند 1394 - 9:55
مگه یادم میره شبای غربت مگه یادم میره اون همه تهمت مگه یادم میره کردن جسارت رفتی شد حیدر آواره یا - چهارشنبه 12 اسفند 1394 - 9:52
به بهانه سالگرد عملیات خیبر ماه اسفند می دهد بوی شیرمردان بیشۀ خیبر گشت با رمز یا رسول الله بین ن - چهارشنبه 12 اسفند 1394 - 9:51
حضرت زهرا(س)-هجوم به بیت ولایت این گریز اول روضه است، در آتش گرفت آنقدر هیزم فراهم شد گُذر آتش گرفت - چهارشنبه 12 اسفند 1394 - 9:49
سنگدل ها بی امان برگ و برم را می زدند پشت در ناباورانه باورم را می زدند لرزه بر جان همه اهل حرم افتاد - شنبه 08 اسفند 1394 - 5:15
کوچه های نامردی" سیر می کرد نور دریا را آسمان در زمین گذر ها را یک به یک کوچه های تنهایی سایه تاریک ک - شنبه 08 اسفند 1394 - 10:44
صدای حمله زکوچه به گوش می آید ومیخ زاتش هیزم به جوش می اید هنوزآن گل احمد به پشت در هست و صدای له شدن - شنبه 08 اسفند 1394 - 10:43
پر از گره شده کارم گره گشا افتاد علیِ در نجفم بین کربلا افتاد چه زخمها به تنش بود و باز ناله نکرد بفک - شنبه 08 اسفند 1394 - 10:43
بار ز گنه آورده ام اما به امیدی من رو زده ام باز خدایا به امیدی هم مسجد و هم هیئت و هم پای مناجات مرغ - شنبه 08 اسفند 1394 - 10:42
کمک کن این دلم ازاین سیاه ترنشود از این که هست دلم پر گناهتر نشود خدای من تو کمک کن که صاحب عصرم(عج) خ - شنبه 08 اسفند 1394 - 10:42
رهایم که نمیسازد همین کابوس وتکرارش همین خواب پریشان و شب و اندوه و آزارش پدر ناگفته می داند من این - شنبه 08 اسفند 1394 - 10:39
گشتم ، نبود ، نیست ، تو هم بیشتر مگرد... آقاتر از علی(ع) به دو دنیا ، برای ما __________________________________________ - جمعه 07 اسفند 1394 - 12:19
برترین ثروت دنیا و معادم،زهراست (س) آنکه هردفعه رسیده ست، به دادم ، زهراست کاشف الکرب حسین و حرمش، - جمعه 07 اسفند 1394 - 12:18
یا خلیفة الرحمن... یک لحظه غریب ماندم و فهمیدم یک عمر غریب ماندنت یعنی چه... _________________________________________ - جمعه 07 اسفند 1394 - 12:16
من بمیرم ولی اینقدر عذابت نکنند وسط کوچه و در جمع عتابت نکنند همه ی نیتم این بود که این مردم پست جلوی - چهارشنبه 05 اسفند 1394 - 10:21
کمان شده الف قامت نگار علی خزان فتاده به باغ گل بهار علی کجاست حضرت ختمی رسل ببیند که شکسته حرمت بان - چهارشنبه 05 اسفند 1394 - 10:21
امشب مدینه خوابِ راحت کرد مادر اما تو را خیلی اذیت کرد مادر همسایه هایت را دعا کردی و این شهر هرشب ف - چهارشنبه 05 اسفند 1394 - 10:20