با گریه اش زمین و زمان گریه میکند - چهارشنبه 05 آبان 1395 - 12:56
عاشقان چشم به راهند که یاری برسد - چهارشنبه 05 آبان 1395 - 12:55
هرشب دلم حوالی ایوان کربلا است - چهارشنبه 05 آبان 1395 - 12:53
ذکر لبهام یکسره زینب هست علیا مخدّره زینب - جمعه 23 مهر 1395 - 11:35
نزدیک دروازه رسیدم تا..دلم سوخت - جمعه 23 مهر 1395 - 11:34
ای سر از خون دل سرشار چشمت را ببند - جمعه 23 مهر 1395 - 11:31
باید که از زندان غم‎ها پر بگیرم - جمعه 23 مهر 1395 - 11:29
مور هستم حاجتم را بر سلیمان میبرم - جمعه 23 مهر 1395 - 11:27
وای از این روضه که از آن شده دفتر خونین - چهارشنبه 21 مهر 1395 - 11:01
قنوت گریه گرفتم عزاى دیگر را - چهارشنبه 21 مهر 1395 - 11:00
تشنه ترین ولیّ خداوند لایزال - چهارشنبه 21 مهر 1395 - 10:59
دل من اگه نخونه، برا تو غزل ترونه - چهارشنبه 21 مهر 1395 - 10:58
من از این وضع پریشان نگرانم به خدا - چهارشنبه 21 مهر 1395 - 10:57
با لبان تشنه آن ساعت که افتادی به خاک - چهارشنبه 21 مهر 1395 - 10:57
در معرض گرما به تماشا بدنش را - چهارشنبه 21 مهر 1395 - 10:56
ساربان خواست که انگشتری ات را بِبَرد - چهارشنبه 21 مهر 1395 - 10:55
شرم از شیون و از گریه ی ما کن بس کن - چهارشنبه 21 مهر 1395 - 10:55
كار را یكسره كرد و پا شد - چهارشنبه 21 مهر 1395 - 10:54
افتاده بود روی زمین و کفن نداشت - چهارشنبه 21 مهر 1395 - 10:53
خیمه‌ها را یکی‌یکی گشتم - چهارشنبه 21 مهر 1395 - 10:53
چقدر مزّه‌ی چایی‌ روضه‌ها خوب است - چهارشنبه 21 مهر 1395 - 10:47
ما سینه زنان عصر تاسوعاییم - چهارشنبه 21 مهر 1395 - 10:46
سقا تویی و دست به دریا برسان - چهارشنبه 21 مهر 1395 - 10:46
رَوی به جانب لشگر برو خداحافظ - چهارشنبه 21 مهر 1395 - 10:43
می دهد از غم خبر حال خراب ذوالجناح - چهارشنبه 21 مهر 1395 - 10:42
بِبَریدم که پیام از تنِ بی سر دارم - چهارشنبه 21 مهر 1395 - 10:42
سوختم، برخاست باز از دل نوایی سوخته - چهارشنبه 21 مهر 1395 - 10:41
زیر نور کمی از ماه ، بدن ها پاره - چهارشنبه 21 مهر 1395 - 10:39
آمده موسم تنهایی و حیران شده ام - چهارشنبه 21 مهر 1395 - 10:38
گفته بودی مرگ در بستر برایت خوب نیست - چهارشنبه 21 مهر 1395 - 10:36
پیچیده در فضای دلم عطر و بوی تو - سه شنبه 20 مهر 1395 - 11:54
جنگ که شد تن به تن، حساب ندارد - سه شنبه 20 مهر 1395 - 11:51
بین گودال و حرم،عطر فروشم فردا - سه شنبه 20 مهر 1395 - 11:49
آمده شیرنر ام البنین بهر شکار - سه شنبه 20 مهر 1395 - 11:49
نه در توصیف شاعر ها نه در آواز عشاقی - سه شنبه 20 مهر 1395 - 11:47
در خواب مگر بینم... بیدار شدن را - سه شنبه 20 مهر 1395 - 11:46
خود را مقیم وادی احساس می کنم - سه شنبه 20 مهر 1395 - 11:46
می زنم دم ز علمدار رشید حرم عشق - سه شنبه 20 مهر 1395 - 11:45
نوای سینه به هر دم فقط اباالفضل است - سه شنبه 20 مهر 1395 - 11:44
همیشه روی لبم ذکر یا اباالفضل است - سه شنبه 20 مهر 1395 - 11:43
دستی از معجزه سرشار تویی یا عباس - سه شنبه 20 مهر 1395 - 11:42
چنان كه وقت عطش جرعه اي گوارا را - سه شنبه 20 مهر 1395 - 11:42
آنكه از جمعِ امامان دو برادر دارد - سه شنبه 20 مهر 1395 - 11:41
پیشِ چشمِ سرخ گونت صبح و شامی نیست نیست - سه شنبه 20 مهر 1395 - 11:39
دست تو بازاست پس روزی مارا میدهی - دوشنبه 19 مهر 1395 - 12:31
یاعلی!پهلوان ما رفته - دوشنبه 19 مهر 1395 - 12:30
قامت زهرا کمان شد یا اخا ادرک اخاک - دوشنبه 19 مهر 1395 - 12:29
بدون تو شب و روزم نمی شود سپری - دوشنبه 19 مهر 1395 - 12:29
بیا که در غم دوری ماه گریه کنیم - دوشنبه 19 مهر 1395 - 12:26
ای علی جان چه شده؛ قامت تو تا خورده - دوشنبه 19 مهر 1395 - 12:24