از هرم آتش عطشت آفتاب سوخت از خشکی لبت جگر نهر آب سوخت از بس برای ماتم تو نوحه خوانده ام از سوز ناله ا - یکشنبه 05 اردیبهشت 1395 - 5:41
بس که با خود ماتم از کرب و بلا برداشته بوی غصه کوچه های شام را برداشته این دوتا تا عرش بالا رفته که گل - یکشنبه 05 اردیبهشت 1395 - 5:41
به نام حضرت خورشید آسمان حرم به نام عزت جاوید آستان حرم به نام غیرت ناب مدافعان حرم قلم برای نوشتن ن - یکشنبه 05 اردیبهشت 1395 - 5:40
ما همه نوکر دربار حسین و زینب نسل در نسل بدهکار حسین و زینب همه پشت سر انصار حسین و زینب الگوی ماست ع - یکشنبه 05 اردیبهشت 1395 - 5:40
زیبا ترین بانوی دنیا بعد زهرا با تو شود تکرار زهرا بعد زهرا ای صاحب کرببلا بعدِ برادر ای صاحب عرش مع - یکشنبه 05 اردیبهشت 1395 - 5:39
تمام دارو ندارم فدای تو زینب(س) خوش آن دمی که بمیرم برای تو زینب(س) چه ارج و قرب و مقامی گرفته است بان - یکشنبه 05 اردیبهشت 1395 - 5:38
گرچه ما را ز نسل غم خواندند عاشقت را چه محترم خواندند با تو از شوکت علم خواندند هرچه خواندند از تو کم - یکشنبه 05 اردیبهشت 1395 - 5:38
گفته بودم که دیر یا زود از راه می ایی و مرا با خود بعد یک سال و نیم خون گریه میبری تا وصال خود، تا خود - یکشنبه 05 اردیبهشت 1395 - 5:37
جای دارد که به یُمنِ قدمش در کعبه جایِ این پارچه و خِشت شَوَد زر کعبه اولین خِشت مسلمانیِ ما را بِگذ - یکشنبه 05 اردیبهشت 1395 - 5:37
نفس نفس زدم هر دم در آرزوی علی قدم قدم به نجف می روم به سوی علی قسم به لحظه ی ناب فمن یمت یرنی که جان - یکشنبه 05 اردیبهشت 1395 - 5:37
قبل ِهر لا سیف الا ذوالفقار نغمه ی ما لا فتی الا علی است قوّت بازوی حیدر فاطمه است همدم انسیه الحورا - یکشنبه 05 اردیبهشت 1395 - 5:37
با قلم احساس من نقش دو ابرو میکشید مست شد تاکه ز تاب زلف و گیسو میکشید نبض احساس دلم،من را به هر سو می - یکشنبه 05 اردیبهشت 1395 - 5:36
ذات حق در صورت دنیاییت تصویر شد چهره ی تو قاب شد از آینه تقدیر شد خضر بعد از دیدنت آواره ی صحرا شد و ق - یکشنبه 05 اردیبهشت 1395 - 5:36
کعبه سنگی‌ست که آیینه سرای تو شده حال از شش جهت انگشت نمای تو شده پرده‌ی بیت که بر دامن او چنگ زنند - یکشنبه 05 اردیبهشت 1395 - 5:36
بیت نخستم مثل تیغی آبدار است چون بر لبم لاسیف الاّ ذوالفقار است باید به وجد آیند ابیاتم در این شعر و - یکشنبه 05 اردیبهشت 1395 - 5:35
برای وصف تو لالند منطق و اِدراک دلیل خلقتِ افلاک و خواجه ی لولاک نوای اشهدُ اَنّ علی ولیُّ الله نمو - یکشنبه 05 اردیبهشت 1395 - 5:35
اشعار شهادت حضرت زینب کبری(س) نخ روی نخ آمد که حیا داشته باشد باتیرگی اش نورخدا داشته باشد معجر ش - یکشنبه 05 اردیبهشت 1395 - 5:28
چشم هایم دوباره بارانیست حال و روزم پر از پریشانیست هر تپش آه میکشم با درد نفسم بین سینه زندانیس - یکشنبه 05 اردیبهشت 1395 - 5:28
بازهم روضه ی زینب همه جا ریخت بهم حال و روز همه ی اهل سما ریخت بهم بازهم پیرهنی را به سر و روش کشید - یکشنبه 05 اردیبهشت 1395 - 5:27
مناجات با خدا-اعتکاف دنیا دوباره دنیا، دنیا و مشغله سر می رود دوباره در این شهر حوصله این اعتکاف ه - یکشنبه 05 اردیبهشت 1395 - 5:25
امام زمان(عج)-مناجات-حضرت زینب(س)-وفات هی داد می زنیم که از تو نشانه نیست یک روز می رسی تو و جای بهان - یکشنبه 05 اردیبهشت 1395 - 5:25
حضرت زینب(س)-وفات این لحظه بدونِ سایه ات جانکاه است باز آ و بگو که فاصله کوتاه است هر چند تمامِ تَن - یکشنبه 05 اردیبهشت 1395 - 5:24
حضرت زینب(س)-وفات هر جا که روضه ایست به پا باورت شود بی تاب تر ز هر دل بی تاب زینب است اصلاً خدا گواس - یکشنبه 05 اردیبهشت 1395 - 5:24
حضرت زینب(س)-مدح یا حسین گویان عالم در پناه زینبند عرشیان مأمور حفظ بارگاه زینبند گوشه ای از این ح - یکشنبه 05 اردیبهشت 1395 - 5:23
حضرت زینب(س)-وفات ببین زمانه چه آورده است بر سر من نشسته گرد اسارت به روی پیکر من نپرس موی سفیدم نش - یکشنبه 05 اردیبهشت 1395 - 5:21
نور حق را ساقی کوثر مشخص میکند راه مارا فاتح خیبر مشخص میکند حب او ایمان و بغضش کفر، پس با - پنجشنبه 02 اردیبهشت 1395 - 5:52
به مقام قرب سلمان به صداقت ابوذر به کلام حق فضه به رخ سفید قنبر به اشاره های مصحف به دم شبیر و شبر به - پنجشنبه 02 اردیبهشت 1395 - 2:45
اشعار ولادت حضرت امام علی(ع) شب عید است به مولا جگرم حال آمد برده ام نام علی را جگرم حال آمد رو ب - پنجشنبه 02 اردیبهشت 1395 - 2:43
میان بزم خراباتیان قراری نیست به باده نوش كه برهان عقل كاری نیست تمام دلخوشی ما محبت علی است ز هی - پنجشنبه 02 اردیبهشت 1395 - 2:43
اشعار ولادت حضرت امام علی(ع) – سید پوریا هاشمی به سرم زده که سری به محضر ذوالفقار بیاورم بنشینم ا - پنجشنبه 02 اردیبهشت 1395 - 2:41
به زمین نبسته ام دل به هوای آسمانش زده ام گره دلم را به پر کبوترانش شده ام اسیر لطفش شده ام گدای نان - پنجشنبه 02 اردیبهشت 1395 - 2:40
ماییم و اعتکافِ علی،سیزده شب است حجاجِ در طوافِ علی،سیزده شب است دلبسته در کلافِ علی،سیزده شب است م - پنجشنبه 02 اردیبهشت 1395 - 2:39
امام علی(ع)-ولادت قمر در گاهوارِ آسمان خفت سرود خواب را از کعبه بشنفت به تخت روز تا بنشست خورشید ت - پنجشنبه 02 اردیبهشت 1395 - 2:37
امام علی(ع)-مدح از همان آغاز چشم مرتضی ما را گرفت از ازل نام علی بر روی لبها جا گرفت این دل ویرانه ی - پنجشنبه 02 اردیبهشت 1395 - 2:37
امام علی(ع)-مدح ای گلرخ دل‌فریب خودکام وی دلبر دل‌کش دل‌آرام شد وقت که باز دور ایام گامی بزند مو - پنجشنبه 02 اردیبهشت 1395 - 2:36
امام علی(ع)-مدح آن که وصفش میکند الّله به قرآن حیدر است جلوه ی باری تعالی شیرِ یزدان حیدر است کعبه - پنجشنبه 02 اردیبهشت 1395 - 2:36
امام علی(ع)-مدح با خاك پایت گاه گاهی همنشین هستی یعنی اگر چه آفتابی ذره بین هستی فرقی نكردی،كودكی - پنجشنبه 02 اردیبهشت 1395 - 2:35
امام علی(ع)-مدح برجای بماند از تو یک رد کافیست از عشق نشانه ای در این حد کافیست درک تو فقط حد رسول ا - پنجشنبه 02 اردیبهشت 1395 - 2:34
امام علی(ع)-ولادت پدر خاك آمده به زمین از فراسوی قله ی ادراك رونمایی شده است در خلقت دومین قید جمل - پنجشنبه 02 اردیبهشت 1395 - 2:34
امام علی(ع)-مدح ای طالب معرفت ! «ولی» را بشناس آن جان ز عشق مُنجلی را بشناس زیبنده ی او مقام «عبدالل - پنجشنبه 02 اردیبهشت 1395 - 2:33
امام علی(ع)-مدح و ولادت برای گفتن از او پای شعر هم به گِلْ است قلم به دست من حتّی هنوز هم دو دل است چ - پنجشنبه 02 اردیبهشت 1395 - 2:32
امام علی(ع)-مدح و ولادت دل بیقرار دارم ، سرِ بابِ دار دارم هوس انار دارم، طلب از نگار دارم لب سرخ و - پنجشنبه 02 اردیبهشت 1395 - 2:12
امام علی(ع)-مدح کیست معادل امیر مومنان؟ رقیب قابل امیر مومنان؟ شرح فضائل امیر مومنان...! نقش شمائل - پنجشنبه 02 اردیبهشت 1395 - 2:12
امام علی(ع)-مدح و ولادت صحرای حجاز آمده رشك ارم امشب عالم همه گردیده محیط كرم امشب تكبیر بگوئید حر - پنجشنبه 02 اردیبهشت 1395 - 2:11
ضریح تازه مبارک،عزیز ام بنین ببین حریم تو آقا چقدر محترم است ضریح پشت ضریح و حرم میان حرم فدای گل - چهارشنبه 01 اردیبهشت 1395 - 10:06
امام علی(ع)-مدح و ولادت هرکه از قافلۀ یار جدا می گردد عاقبت اهل دو رنگی و ریا می گردد گره اهل ولا کو - چهارشنبه 01 اردیبهشت 1395 - 10:04
امام علی(ع)-مدح شده وقت علی گفتن، سرِ دیوانه آوردم لبم را سوی این باده چه بی صبرانه آوردم اگر میزان - چهارشنبه 01 اردیبهشت 1395 - 10:03
امام علی(ع)-مدح صدا آری صدا جان جهان را زیرورو می کرد پیمبر در همه عمر آن صدا را جستجو می کرد نفس ها - چهارشنبه 01 اردیبهشت 1395 - 10:03
امام علی(ع)-مدح و ولادت علیست با خداست یا خداست با حیدر خدا نبود و نبود از خدا جدا حیدر گره گشای تما - چهارشنبه 01 اردیبهشت 1395 - 10:01
امام علی(ع)-مدح مرا پیر طریقت جز علی نیست که هستی را حقیقت جز علی نیست مبین غیر از علی پیدا و پنهان - چهارشنبه 01 اردیبهشت 1395 - 10:00