بر روی تخته بود ولی پیرهن که داشت هنگام دفن ، پیکر پاکش کفن که داشت از بس که زَجرِ دوره زندان کشیده - چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395 - 12:14
بر روی تخته ای بدنش را گرفته اند حمال ها به دوش، تنش را گرفته اند باچشم پر ز اشک تمام ملایکه بر سینه - چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395 - 12:14
آقا برای کرب و بلا زار می زنم از فرط هجر کرب و بلا جار می زنم این آخرین امید دل خسته ی من است دست طل - چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395 - 12:10
امام موسی الکاظم(ع)-شهادت انیسِ این شب تاریک چهارده سالم شب است و گریه به حالم کند سیه چالم اگر چه - چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395 - 12:09
شهادت استاد مطهری و روز معلم گرامی باد پیغمبر اکرم آنکه فخر امم است فرمود معلم چو پدر محترم است ای - چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395 - 12:08
امام موسی الکاظم(ع)-شهادت دارد نشان یوسف از زندان بر شانه های باد می آید اما نمیدانم چرا دارد پیراه - چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395 - 12:08
تقدیم به محافظ امام خامنه ای(حفظه الله) شهید حسن اکبری عمری همه جا کنار آقا بودی دلداده و بیقرار آق - چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395 - 12:07
امام موسی الکاظم(ع)-شهادت کُنجِ نَمورِ این قفسِ غم فزا بس است خو با بلا گرفته ام اما بلا بس است قلب - چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395 - 12:07
به مناسبت استاد مطهری و روز معلم لبی گشود و شراب طهور جاری شد سکوت کرد وغمی سوت و کور جاری شد کسی ک - چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395 - 12:06
امام موسی الکاظم(ع)-مناجات و شهادت هر عاشق سرگشته ای که غرق حیرانی ست آقاست مادامی که در دام تو زند - چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395 - 12:05
امام موسی کاظم(ع)-شهادت از ماتم اولاد علی بود ،کز اول چشم همه بارانی و دل سوختنی شد دل سوخت ازین غص - چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395 - 12:04
پیامبر اعظم(ص)-بعثت نور اقرأ تابد از آیینه ام کیست در غار حرای سینه ام رگ رگم پیغام احمد می دهد سی - چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395 - 12:03
پیامبر اعظم(ص)-بعثت با نگاه خدای محمد کبریا شد حرای محمد جامهء سبز پیغمبری شد تا قیامت ردای محمد - چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395 - 12:00
غزل مرثیه شهادت امام کاظم علیه السلام مانند تو کسی تک وتنها نمی شود زندانی مصیبت و غم - دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 - 5:42
اشعار شهادت حضرت امام موسی بن جعفر(ع) درد محض است مداوا شدنش ممکن نیست کاش راحت شود آقا، شدنش ممک - دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 - 5:39
اشعار شهادت حضرت امام موسی بن جعفر(ع) – محمد حسن بیات لو تمام آرزویم هست ببینم بچه هایم را ببینم - دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 - 5:39
اشعار شهادت حضرت امام موسی بن جعفر(ع) – سعید خرازی آسمان را به روی تخته ی در می بردند تاج سر بود که - دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 - 5:38
اشعار شهادت حضرت امام موسی بن جعفر(ع) به زیر غربت سنگین زندان کمی پائین‌تر از پائین زندان تَرَک - دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 - 5:37
اشعار شهادت حضرت امام موسی بن جعفر(ع) عمری زدیم از دل صدا باب الحوائج را خواندیم بعد از ربنا باب ا - دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 - 5:37
امام حسین(ع)-مناجات در حرم پیچید عطر سیب زائر فیض برد هر کسی در بارگاهت بود حاضر فیض برد با بیان رو - دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 - 5:36
امام حسین(ع)-مناجات من و شور و نوا، شب‌های جمعه وَ قلبی مبتلا، شب‌های جمعه قیامت می‌شود در صحن قل - دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 - 5:35
امام زمان(عج)-مناجات الهی یار زیبایم نیامد بیابانگرد تنهایم نیامد امیر کاروان بیقراران قرار قلب - دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 - 5:35
امام زمان(عج)-مناجات در سایه‌ی نور ‌حضرت ان‌شاءالله در وادی طور حضرت ان‌شاءالله در مکتب عشق فاط - دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 - 5:34
امام زمان(عج)-مناجات این هفته نیز جمعه ما بی شما گذشت آقا بپرس این که چه بر حال ما گذشت! این هفته هف - دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 - 5:33
امام موسی کاظم(ع)-شهادت ندارد هیچ کس در این دل زندان نشان از من نه من دارم خبر از خانه ام نی خانمان ا - دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 - 5:33
امام موسی کاظم(ع)-شهادت سجاده ها ز جلوه روحانى تواند زندانى خدا همه زندانى تواند با دستهاى بسته من - دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 - 5:32
امام موسی کاظم(ع)-شهادت ﺩﺭ ﺩﻝ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﻊ ﺭﻭﺷﻨﻢ ﻟﺤﻈﻪ ﻟﺤﻈﻪ، ﻗﻄﺮﻩ ﻗﻄﺮﻩ - دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 - 5:32
امام موسی کاظم(ع)-شهادت برجبین آسمان آثار غم پیدا شده نم نم باران دوباره راهی صحرا شده درمیان سنگه - دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 - 5:31
امام موسی کاظم(ع)-شهادت قیاسی ساده می بندم امامی با پیمبررا غم موسی بن عمران و غم موسی بن جعفر را د - دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 - 5:30
امام موسی کاظم(ع)-شهادت "ای وای بر اسیری، کز یاد رفته باشد در دام مانده باشد، صیاد رفته باشد" آه از - دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 - 5:29
امام موسی الکاظم(ع)-شهادت رشته‌ی دلهای عاشق پشت این در بسته شد رزق ما از سفره‌ی موسی ابن جعفر بسته - دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 - 5:29
امام موسی الکاظم(ع)-شهادت قاضی حاجات همه موسی بن جعفر شور عبادات همه موسی بن جعفر عشق تو در ذات همه - دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 - 5:29
امام موسی الکاظم(ع)-شهادت یکی کم است هزاران کفن اضافه کنید سه تا سه تا به تنش پیرهن اضافه کنید کمی - دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 - 5:24
بین گدایان هم مسیحی هم مسلمان است یعنی تمام کار عالم گیر این خانه ست وقتی که فرموده علی معیار و میزا - پنجشنبه 09 اردیبهشت 1395 - 10:33
آنکس که عاشق تو نشد اشتباه کرد پنجاه سال زندگی اش را تباه کرد بیچاره ریخت آبرویش را به پای تو بیجا ن - پنجشنبه 09 اردیبهشت 1395 - 10:33
بیش از این کاش با خدا باشیم بیش از این با تو آشنا باشیم می شود عاشق تو اهل سحر باید اهل شب و دعا باشی - پنجشنبه 09 اردیبهشت 1395 - 10:32
عالم اگر قطره است، دریا میشود زینب اشک علی و اشک زهرا میشود زینب صبر حسن در اوج، معنا میشود زینب سرج - پنجشنبه 09 اردیبهشت 1395 - 10:31
بنده ی نفسم شدم، سوز و نوایم رفت… رفت از نفس افتادم و حال دعایم رفت… رفت غفلتم توفیق توبه کردنم را - پنجشنبه 09 اردیبهشت 1395 - 10:31
به مدینه خبرِ سوختنش را نبرید آه درسایه بیایید تنش را نبرید پیشِ او نامِ حسین و حسنش را نبرید از روی - پنجشنبه 09 اردیبهشت 1395 - 10:31
دادند براتم که گدایی بکنم در پیش کریم خود نمایی بکنم بر حال دل خویش دعایی بکنم وقتش شده تا خدا خدایی - پنجشنبه 09 اردیبهشت 1395 - 10:30
پس ازتوآب اگرخوردم ازاین چشمان ترخوردم گلی هستم که از هر شش جهت به خار برخوردم برای دلخوشی دختران ن - پنجشنبه 09 اردیبهشت 1395 - 10:30
آلوده ام، آلوده را هم راه باید داد راهى نشان بر بنده گمراه باید داد شرمنده ام، شرمنده را تکریم باید - پنجشنبه 09 اردیبهشت 1395 - 10:29
کوه هم، همپایه و اندازه ی صبر تو نیست ختم خاموشی شب را بهتر از فجر تو نیست شد خطاب زینبی والله خیر ا - پنجشنبه 09 اردیبهشت 1395 - 10:28
تقدیم به مدافعان حرم می پَرَد جبرئیلِ دل امشب،به هوایِ مدافعان حرم خواهم امشب سخن بگویم از،ماجرا - پنجشنبه 09 اردیبهشت 1395 - 10:21
ای مظهر عاشقی علی، ابن ثبات هر کوه، گرفته از تو، معنای حیات ایوبترین ستاره ی سقف نماز آیینه ی اسْت - یکشنبه 05 اردیبهشت 1395 - 5:46
حضرت زینب (سلام الله علیها) شهادت عـــزیز و دختر شیر خدایــــم که سرمست از می قالو بلایـم پیـــــام - یکشنبه 05 اردیبهشت 1395 - 5:45
تا آخرین نفس که توانی در این تن است داغت امانتی است که همراه با من است رفتی و داغ دامن من را رها نکرد - یکشنبه 05 اردیبهشت 1395 - 5:44
آمدم سوی غمکده خانم ! که عزای تو آمده خانم ! اذن سینه زدن بده خانم! جبل الصبر ! سیده خانم ! کوه ایمانی - یکشنبه 05 اردیبهشت 1395 - 5:44
این خانه گرچه بهرِ تو شاها محقّر است لطفی کن و بیا که دمِ مرگِ خواهر است یک عمر زخم بستن و یک عمر اشک - یکشنبه 05 اردیبهشت 1395 - 5:43
کیست زینب آسمان در مَحضَرَش اُفتاده است پیشِ او خورشید با خاکسترش اُفتاده است شام چیزی نیست تا ویرا - یکشنبه 05 اردیبهشت 1395 - 5:42