امام زمان(عج)-ولادت این روزگار امشب به ما پا داده آقا ما را میان مجلست جا داده آقا روح الامین قندا - یکشنبه 02 خرداد 1395 - 1:34
امام زمان(عج)-ولادت سیزده بار زمین خورد دلم سیزده مرتبه افسرد دلم دفعه ی چاردهم مرد دلم ناگه از قب - یکشنبه 02 خرداد 1395 - 1:34
امام زمان(عج)-مناجات-اوضاع منطقه دنیاست در تلاطم و طوفان کران کران خشم و خشونت و غم کشتار بی‌امان - یکشنبه 02 خرداد 1395 - 1:33
امام زمان(عج)-ولادت دل شکسته شد شب اجابت دعا بیا نیازهای کهنه را عطا کند خدا بیا به دستهای ملتمس شب - یکشنبه 02 خرداد 1395 - 1:33
امام زمان(عج)-مناجات در خیال خویش منهم نوکری از نوکرانم عاشقی از عاشقانم دوستی از دوستانم با - یکشنبه 02 خرداد 1395 - 1:32
امام زمان(عج)-ولادت بر تو و بوی آشنات ، سلام بر تو و شهر سامرات سلام بر تو و بر محبت تو درود بر تو و - یکشنبه 02 خرداد 1395 - 1:31
امام زمان(عج)-ولادت خوشا لحظه ای بال و پر داشتن سر کوی دلبر گذر داشتن خوشا با خدا بودن و زیستن به ی - یکشنبه 02 خرداد 1395 - 1:31
امام زمان(عج)-ولادت ز اوج آسمانهای خداوندی ندا آمد شب پرواز آسان شکسته بالها آمد بده ساقی کمی باده - یکشنبه 02 خرداد 1395 - 1:29
ای آخرین منجی دلهای پریشان از دوریت آخر شوم پاره گریبان بایک دعای تو به صحن شبنمستان می گردد این سائ - شنبه 01 خرداد 1395 - 3:26
مرا پدر به تو‌بخشیده است مادر هم حسین زمزه اولم و آخر هم به لحظه ای در دیگر نمیروم‌حتی دمی اگر تو ب - شنبه 01 خرداد 1395 - 2:56
هرکجا نام تو را بردیم “کوه ِطور” شد آفت و شَرّ و بلا فوراً از آنجا دور شد جای ِلبهای ِتو دیشب اشک ِه - شنبه 01 خرداد 1395 - 2:52
امشب دوباره لوح و قلم را طلا کنم قافیه های نابِ خدایی جدا کنم امشب تمامِ عشق ، مهیّا شده ولی باید بس - شنبه 01 خرداد 1395 - 2:51
عرض ادب ای جان و ای جانان نرگس ای سیب سبز نوبر دامان نرگس با غمزه ای دل برده ای از مادر خود محو تماشای - شنبه 01 خرداد 1395 - 2:51
در این سینه تیرِ محبت نشسته و چشمم به امیدِ اُلفَت نشسته بهشت آرزویِ گدایی نباشد که در سایه ی طاقِ ن - شنبه 01 خرداد 1395 - 2:50
منم اهلِ آبادیِ آب ها منم خانه بر دوشِ گرداب ها به چشمم ببین خانه ی خویش را بنا کرده ام رویِ سیلاب ها - شنبه 01 خرداد 1395 - 2:50
چشم زمین به راه تو تر شد،نیامدی دنیااگرچه زیر و زبر شد،نیامدی گفتم بیا،اگرچه زمین غرق ملجم است قر - شنبه 01 خرداد 1395 - 2:49
الا طراوت سر سبز بوستان دلم شکوه بی مثل اوج آسمان دلم قلم به دست من امشب عجیب میلرزد و بند آمده پیش ش - شنبه 01 خرداد 1395 - 2:49
این من و این حالِ پریشانی ام عابرِ این کوچه یِ بارانی ام موجم و بر صخره سَری میزنم من زِ تو لبریزم و - شنبه 01 خرداد 1395 - 2:48
بیشتر از بیشتر از بیشتر مى شود از عشق دلم ریشتر من که اویسم ز قَرَن آمدم وقت ندارم به خدا بیشتر لیله - شنبه 01 خرداد 1395 - 2:48
آقای جمعه های غریبی ظهور کن دهلیزهای شب زده را غرق نور کن یگ گوشه از جمال تو یعنی تمام عشق یا باز گر - شنبه 01 خرداد 1395 - 2:47
امام زمان(عج)-ولادت این عطر بهشت است که خیزد زکلامم این فیض مسیح است که ریزد زپیامم در هر نفسی اجر - شنبه 01 خرداد 1395 - 2:41
امام زمان(عج)-ولادت سحر زبیت ولایت دمید نور خدا گرفت پرده ز رخ آفتاب برج هدی به شهر سامره ماهی گرفت - شنبه 01 خرداد 1395 - 2:41
غلامرضا سازگار شاهد شنبه 1395/03/1 امام زمان(عج)-ولادت نسیم امشب پیام آسمانی با خود آورده فضا امشب فر - شنبه 01 خرداد 1395 - 2:40
امام زمان(عج)-مناجات بالابلندی، شانه های مهربان داری بر طاق چشمانت دو ابروی کمان داری بر لب طنین د - شنبه 01 خرداد 1395 - 2:39
امام زمان(عج)-مناجات تا کی نصیب ماست «اَرَی الخَلق» و «لا تُری» کی می‌شود نوای «اَنا المَهدی» تو ر - شنبه 01 خرداد 1395 - 2:38
از سر عادت و تکرار نوشتیم بیا اصلا انگار به اجبار نوشتیم بیا تو زما بندگی و ترک گنه میخواهی با همین - پنجشنبه 30 اردیبهشت 1395 - 8:21
از عرش آمده است که تاج سرش کنند راهی شود به سوی تو بال و پرش کنند کل می کشند اهل سما تا به دست تو آیین - چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395 - 9:36
اشعار ولادت حضرت علی اکبر(ع) – سید حمیدرضا برقعی می ایستم امروز خدا را به تماشا ای محو شکوه تو خد - چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395 - 9:34
اشعار ولادت حضرت علی اکبر(ع) – علی اشتری و هادی جانفدا تو آمدی به شبم حسّ سر شدن بدهی به شام تیره ت - چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395 - 9:32
اشعار ولادت حضرت علی اکبر(ع) کردند در میخانه من را مست باده دارد چقدر اینجا گدایی استفاده کوثر - چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395 - 9:30
شاه امروز آفریده شاهکار دیگری احتیاجی نیست بعد از این به یار دیگری لشکر ارباب میگیرد وقار دیگری مرت - چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395 - 9:23
ماندم کنار ارباب پایینِ پای ارباب از بس که هست نایاب پایینِ پای ارباب قلبش رود به تاراج گویا که رفت - سه شنبه 28 اردیبهشت 1395 - 9:41
نشسته ام بسرایم از آن مَلَک منظر کسی که گشته به سلطان عشق هم،دلبر اسیر زلف بلندش هزار چون لیلا خُما - سه شنبه 28 اردیبهشت 1395 - 9:40
آمده ام، سائلِ با زاری ام آمده ام تا تو نگه داری ام بر سر کویت قدم آورده ام روی به کنج حرم آورده ام طع - سه شنبه 28 اردیبهشت 1395 - 9:40
ز شرق و غرب می وزد نسیم ها موافقت چه کرده ای تو با دل اویس های عاشقت محمدی ترین شدی به خلق و خلق و منطق - سه شنبه 28 اردیبهشت 1395 - 9:37
دریا شُدی حسین گُوهَر در بیاوَرَد طوبیٰ شدی که عشق ثَمَر در بیاوَرَد یا آسمان که شمس و قمر در بیاوَر - سه شنبه 28 اردیبهشت 1395 - 9:34
ای که شیرین است نامت چون عسل هر طلایی جز شما باشد بدل خاک پایت سرمه ی چشمان ما یوسف زهرا کجایی العجل - دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 - 9:37
به فدای تو ایل و اجدادم عبد تو گشته ام که دل شادم به همه گفته ام در این عالم که غلام امام سجادم از هم - دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 - 9:35
مدح حضرت عباس دریا به وسعت نگهت چون دچار شد از آبروی حیدری ات بی قرار شد تا بر زمین رسیدی و چشمت گشود - دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 - 9:34
ای ذره از حکایت خورشید دم نزن دراین حریم قدس خدایی قدم نزن بااین وجود دم ز نبود وعدم نزن گرچه زفهم فض - دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 - 9:25
گهواره ای می جنبد و عالم اسیرش بابا تصدق می کند هستی فقیرش دلداده لیلا و علی هم گشته دلبر اکبر به دنی - دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 - 9:25
چشمانمان بر دست ذره پرور لیلاست مستی ما از نام مستی آور لیلاست یک قافله حور و پری دور و بر لیلاست در - دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 - 9:24
این نوکری هارا بگو کی میخری تو یک بار هم مارا حرم کی میبری تو تنها برای مزد می آیم به هیئت از تو توق - دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 - 9:24
غُل میخورد به چشمهء چشمان او سبو می جوشد از شراب لبش ذکر حق و هو اول قتیل نسل بنی هاشم است او بر دشمنا - دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 - 9:23
رسیده بعد پیمبر پیمبری دیگر حسین دیگری ودلرباتری دیگر چه جای فاطمه خالیست تا ببیند که نزول کرده زم - دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 - 9:19
دوچشمت چشمه ی آب حیات است دو دستت سفره دار کائنات است اگر چه آسمان این قدر بالاست ولی باید بگویم خاک - دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 - 9:18
پروردگار فضل و ادب هردو باهم است لقمان همیشه محضر او تا کمر خم است مثل حسین، جود و سخایش حسن صفت حید - دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 - 9:18
ظرف خالی دوباره پر شده است آسمان از ستاره پر شده است هر دو چشم ستاره بارانم ازشعف ازنظاره پر شده است - دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 - 9:18
امشب لبم لبریز از شرب شبانه ست چون آبشار جاری از شعر و ترانه ست دستم ندارد اختیاری از خودش، چون پای - دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 - 9:17
بی خبر از تمامِ رویاها بی خبر از شروعِ فرداها به کسی رو نزد دلِ ماها بیخیال تمامِ دنیاها… عشق یعنی - دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 - 9:17