با غُل و زنجیرِ دورِ دست و ‌پام آخرش هر طوری که بود اومدم هیچکسی جز تو محلم نمیداد تا تعارفم زدی، زو - چهارشنبه 02 تیر 1395 - 11:46
باید بچشد گرمیِ طوفانِ نجف را هرکس که ندارد تبِ سلطان نجف را ما را نه فقط بر سرِ این سفره نشاندند خو - چهارشنبه 02 تیر 1395 - 11:45
جا مانده زِ خوبان شده ام گریه ندارد؟ مجنون و پریشان شده ام گریه ندارد؟ با بارِ کجِ رویِ دلم بین مسیر - چهارشنبه 02 تیر 1395 - 11:44
مناجات با خدا هر چند نگاهم همه بر این در خانه است ای صاحب خانه نگهی خانه بهانه است باز آمده ام تا ک - چهارشنبه 02 تیر 1395 - 11:42
مناجات با خدا دل و یاد خدا الحمدلله سر و شور دعا الحمدلله پس از عمری رفاقت با بدی ها من و یاد خدا ا - چهارشنبه 02 تیر 1395 - 11:40
چون صلح نزدیک است ما سنگر نداریم سرباز اسلامیم، یک لشکر نداریم فریاد ما خون است، دادی سر ندادیم این - سه شنبه 01 تیر 1395 - 11:42
مدح امام حسن مجتبی-ولادت درعرش خیمه ای به نام حسن حق بنا کند از یمن مقدمش به همه اجر عطا کند حتماً خد - سه شنبه 01 تیر 1395 - 11:43
مادر پدرم باد فدای تو حسن جان هستند غبار کف پای تو حسن جان من رو نزدم بر احدی غیر شما چون دیدم همه هس - سه شنبه 01 تیر 1395 - 11:31
نگاهی بینداز سلمان بسازی از این قوم کافر مسلمان بسازی تو با صبر کردی همان کار شمشیر بنا بود از کفر ا - سه شنبه 01 تیر 1395 - 11:30
هر آنچه ناشدنی هست با حسن بشود دَمی که حضرت مُشکل گُشا حسن بشود به حُسنِ خُلق شود بین مردمان مَشهور - سه شنبه 01 تیر 1395 - 11:27
شکر خدا که اهل دعا لطف می کنند فرقی نمی کند، همه جا، لطف می کنند اینجا اگر یکی دو درم را طلب کنیم پر - دوشنبه 31 خرداد 1395 - 5:15
ای عشق ببین حالِ پریشانی ما را ای شوق نشان آتش حیرانیِ ما را ای شور بیاور مِیِ توفانی ما را تا صبح بب - دوشنبه 31 خرداد 1395 - 5:14
بر طالع من حک شده دیوانه بودن با عقل و جمع عاقلان بیگانه بودن قسمت نشد که پای تو آتش بگیرم توفیق میخو - دوشنبه 31 خرداد 1395 - 5:14
نشنیده است از او احدی از قدیم، نه در پاسخ فقیر و اسیر و یتیم، نه فرزند اصل جاذبه و دافعه است او نیمی - دوشنبه 31 خرداد 1395 - 5:13
حالا که آسمان دم باران گرفته است طبع سرودنم چقدر جان گرفته است از این طراوتی که پر از عطر نام توست د - دوشنبه 31 خرداد 1395 - 5:13
ای روی گلعذار تو یاد آور بهشت وی یک کرشمه در رخ تو دلبر بهشت ای جلوه ای ز طلعت زیبای تو قمر وی ماهتاب - دوشنبه 31 خرداد 1395 - 5:12
من نه ازدوست,نه اغیارخودم میترسم دم آئینه زدیدارخودم میترسم بس که رنجیده ام ازتکیه ی برغیرخدا دیگ - دوشنبه 31 خرداد 1395 - 5:12
در مدح تو باید که ببندیم دهان را وقتی که بریدند ادیبانه زبان را ای آینه ی حُسن خدا، یوسف مصری با آمد - دوشنبه 31 خرداد 1395 - 5:11
تا نقاب از چهره ی زهراییش رد می شود لاجرم خورشید در کارش مردد می شود هر کجا ساکن شود او خشت خشتش قبله - دوشنبه 31 خرداد 1395 - 5:11
امام حسن مجتبی(ع)-مدح سائلی که حلقه ی در را به وقتش می زند دست صاحبخانه روزی سر به بختش می زند ای گد - دوشنبه 31 خرداد 1395 - 5:05
امام حسن مجتبی(ع)-ولادت دیشب گذری کردم از کوچه ی میخانه دیدم همه مستان را دیوانه ی دیوانه ساقیِ بل - دوشنبه 31 خرداد 1395 - 5:05
امام حسن مجتبی(ع)-مدح باید که غزل هم ثمری داشته باشد بر حال خرابم اثری داشته باشد با شعر فقط عرض اد - دوشنبه 31 خرداد 1395 - 5:04
امام حسن مجتبی(ع)-مدح با چشم كریم تو، نشان داد كرم را زیبایى حُسن همه ى لوح و قلم را در وسعت باران ك - دوشنبه 31 خرداد 1395 - 5:04
امام حسن مجتبی(ع)-مدح سبط اکبر! به پیمبر چه شباهت داری نکند آمده ای قصد نبوت داری؟ بی سبب نیست که بر - دوشنبه 31 خرداد 1395 - 5:03
مناجات با خدا-شب نیمه ماه مبارک ای به دل مؤتمن، مونس جان من آمدم با حسین، آمدم با حسن تو مرا میزبا - دوشنبه 31 خرداد 1395 - 5:02
امام حسن مجتبی(ع)-مدح و ولادت امشب ز لب ماه خدا خنده بر آمد کز خانه خورشید ولایت قمر آمد یا از دل در - دوشنبه 31 خرداد 1395 - 5:02
اشعار ولادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) پانزده شب سرسجاده تو را خواسته ام در مناجات خدا را زخدا خواست - دوشنبه 31 خرداد 1395 - 5:00
اشعار ولادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) خوشا به حال گدایی که ریزخوار شماست خوشا به حال غلامی که پیش کار - دوشنبه 31 خرداد 1395 - 4:59
اشعار ولادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) آسمان میخواهم و حس خوش پرواز را بال و پر میخواهم و دستی کبوتر س - دوشنبه 31 خرداد 1395 - 4:58
اشعار ولادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) اگرچه عاشق ناقابل شماست دلم بیا به خانه ی خود منزل شماست دلم ا - دوشنبه 31 خرداد 1395 - 4:58
اشعار ولادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) همین که رزق شب ما دعای حیدر شد زمان فیض گدا زاده ها مقدر شد ز - دوشنبه 31 خرداد 1395 - 4:57
اشعار ولادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) نیمه ی ماه خدا شد ، ماه پیدا میشود میرسی از راه و راه از چاه پید - دوشنبه 31 خرداد 1395 - 4:55
مناجات با خدا من عبد روسیاهم دست مرا بگیرید شرمنده از گناهم دست مرا بگیرید از بس که دور گشتم از خا - یکشنبه 30 خرداد 1395 - 9:40
مناجات با خدا آمدم باز کریما به امید نظری منم و لطف تو و سوز دل و چشم تری آمدم باز ببینم که رحیمیت ت - یکشنبه 30 خرداد 1395 - 9:39
مناجات با خدا کاش در بندگی ات کم نگذاریم دمی جزبه خشنودی تو دل نسپاریم دمی کاش یک ذره ز اعمال علی د - یکشنبه 30 خرداد 1395 - 9:37
امام حسن مجتبی(ع)-مدح نشنیده است از او احدی از قدیم، نه در پاسخ فقیر و اسیر و یتیم، نه فرزند اصل جاذ - یکشنبه 30 خرداد 1395 - 9:37
امام مجتبی(ع)-مدح اگر که باب کرَم را کریم باز کند تمام شهر مرا «یاکریم» باز کند نمی‌شود پس از آن بس - یکشنبه 30 خرداد 1395 - 9:36
امام مجتبی(ع)-مدح ای از تمام گلستانها، گلخنده ی تو فریباتر زیباست ماه صیام اما، با روی ماه تو زیبات - یکشنبه 30 خرداد 1395 - 9:36
امام مجتبی(ع)-مدح ای چارطاق عرش خدا خیمۀ غمت وی کهکشان ستاره ای از خاک مقدمت قدوسیان تراوش انفاس ق - یکشنبه 30 خرداد 1395 - 9:35
امام مجتبی(ع)-ولادت باز هم اهل ولا باده ی مستانه زدند لب خود را به لب ساغر و پیمانه زدند دوش دیدم که - یکشنبه 30 خرداد 1395 - 9:34
امام حسن مجتبی(ع)-مدح بو میکشم ایام تو را باید از اخلاق یک تکۀ تاریخ معطر شده باشد ای حوصلۀ محض چه - یکشنبه 30 خرداد 1395 - 9:34
امام حسن مجتبی(ع)-ولادت بوی بهشت می وزد از بین موی تو شهر مدینه پر شده از عطر و بوی تو دیوانه تو هرک - یکشنبه 30 خرداد 1395 - 9:33
امام حسن مجتبی(ع)-مدح خاک را به آسمان، می کند بدل حسن روزگار تلخ را، می کند عسل حسن تا ابد هرآنچه حس - یکشنبه 30 خرداد 1395 - 9:32
امام مجتبی(ع)-ولادت کار ما نیست غزل بافتن از نامِ حسن کامِ ما مستِ عسل یافتن از جامِ حسن حسنی نیست - یکشنبه 30 خرداد 1395 - 9:32
امام حسن مجتبی(ع)-مدح گسترده اند ، سفره ی دارالنعیم را سوزانده اند ، شعله ی داغ جحیم را کوثر به جوش - یکشنبه 30 خرداد 1395 - 9:31
امام مجتبی(ع)-ولادت می نویسم جگر حیدر و زهرا آمد آفتاب سحر حیدر و زهرا آمد جلوه ای از هنر حیدر و زهرا - یکشنبه 30 خرداد 1395 - 9:27
سیزده شب با تو بودم از سرِ شب، تا سحر یاد تاریکیِ قبرم بودم هرشب تا سحر دیدم آلوده تر از من بینِ خوبا - شنبه 29 خرداد 1395 - 10:18
عمری گذشت خدمت رندان نشد نصیب درک حضور محضر جانان نشد نصیب پس کوچه های نفس بداندیش و گم شدن طِیّ طری - شنبه 29 خرداد 1395 - 10:18
در آتش هوا و هوس دل سیاه شد ساعات عمر من همه خرج گناه شد خیلی گناه کردم و خیلی عوض شدم اوقات خوب زندگی - شنبه 29 خرداد 1395 - 10:18
خبری نیست اگر مُعجزه ای برپا شد خبری نیست اگر سینه یِ دریا وا شد خبری نیست که دریا صدفِ موسیٰ شد خبر - شنبه 29 خرداد 1395 - 10:17