امام زمان(عج)-مناجات شب قدر قبل از آنکه بنویسند جزای همه را می سپارند به تو قدر و قضای همه را شب قدر - دوشنبه 07 تیر 1395 - 11:33
خون تو می چکد از عمق شکاف سر تو خون دل میخورد امشب به خدا دختر تو گر چه با پارچه ای زخم سرت را بستم می - یکشنبه 06 تیر 1395 - 10:19
خانه ویران شده ام غُصه ی بابا سخت است حرفِ دیگر بزن امشب غمِ فردا سخت است دیدنِ رویِ تو و لخته یِ خون - یکشنبه 06 تیر 1395 - 10:18
رو لباى ما یتیما بعد از این حتّى یه ثانیه لبخند نمیاد کاش میشد خون ماهارَم بریزن حالا که خون سرش بند - یکشنبه 06 تیر 1395 - 10:18
اگر غلط نکنم چون کتاب وا شده بود سرى که با دم تیغ از وسط دوتا شده بود چنان شدید به سر خورده بود ضربه ى - یکشنبه 06 تیر 1395 - 10:17
امشب هوای خانه ی مولا گرفته است حال و هوای دوری زهرا گرفته است زینب دوباره یاد غم کودکی خویش در کنج - یکشنبه 06 تیر 1395 - 10:17
باز هم لخته ىِ خون روىِ سَرَت مى بینم من بمیرم ! چِقَدَر روىِ شما آشفته ست تَرَکِ روىِ سَرَت خوب نشد - یکشنبه 06 تیر 1395 - 10:16
با عدالت باز آب و دانه را تقسیم کرد قسمت همسایه و بیگانه را تقسیم کرد بارها بین یتیمان بار روی شانه - یکشنبه 06 تیر 1395 - 10:16
هر یتیمی نشسته چشم به راه دختری غرق گریه و آه است پدرم رفتنی ست واویلا چقدر این فِراق جانکاه است پدر - یکشنبه 06 تیر 1395 - 10:14
مستی به سر از حد نصاب افتاده در بحر نجف مگر شراب افتاده ؟ آباد شود دین و دل و دنیایش در صحن تو هر کس ک - یکشنبه 06 تیر 1395 - 10:11
گفت دیباچه ی غم، گفتمش ای دوست منم گفت رانده ز حرم، گفتمش ای دوست منم گفت آن عبد فراری که سراپا گنه ا - شنبه 05 تیر 1395 - 3:40
(زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها) در دلم آتشی از داغِ تو بر پا شده است بیشتر از سرِ ِ شب زخمِ سَرَت - شنبه 05 تیر 1395 - 3:39
ای تیغ مرا لبالب از یارب کُن ای تیغ بیا و راحتم امشب کُن بشتاب و سرِ مرا شکاف اما باز رحمی به دلِ سوخت - شنبه 05 تیر 1395 - 3:39
وقتی که نان ِفقر را دندان گرفتم از دست ِاو بوسه به جای نان گرفتم گفتند:”کفر است”و”نخواهد شد”ولی م - شنبه 05 تیر 1395 - 3:38
شکرخدا که عمریست درپشت این درم من سرمایه دار شهرم مسکین حیدرم من لب تشنه ی شراب ساقی کوثرم من در مک - شنبه 05 تیر 1395 - 3:38
قرآنِ زینب سوره ات کوتاه تر شد بابا چرا افطارت امشب مختصر شد نان و نمک خوردی به زخم من نمک خورد دختر - شنبه 05 تیر 1395 - 3:38
تا صبح گردِ بسترت آرام می پرم شاید دوباره بال بگیری کبوترم شد قسمتم دوباره پرستاری ات کنم بابا بگوی - شنبه 05 تیر 1395 - 3:36
آه … ای کوفه ببین مولای من جان بر لب است از فراق و دوری زهرا چگونه در تب است… آه … ای کوفه ببین این - شنبه 05 تیر 1395 - 3:33
کعبه تنها نه زادگاه علی در نجف نیست خاک او کعبه است سجده آورده ایم سمتش چون اولین سینه چاک او کعبه - شنبه 05 تیر 1395 - 3:33
اشعار ضربت خوردن حضرت مولا(ع) – رضا دین پرور سر سفره نشسته بود عجیب چشم هایش هوای باران داشت در ح - شنبه 05 تیر 1395 - 3:32
اشعار مناجات با خدا – اشعار شب قدر آمدم سوی تو راهی وا کنم تا وقت هست آمدم شاید تو را پیدا کنم تا و - شنبه 05 تیر 1395 - 3:30
امام علی(ع)-مدح رد می شوی و حالت اصحاب دیدنی ست برقامت تو سجده ی محراب دیدنی ست وقتی کتاب می کنی آیا - شنبه 05 تیر 1395 - 3:29
محمدمهدی سیار شاهد جمعه 1395/04/4 امیرالمومنین(ع)-شب نوزدهم امام، رو به پریدن... عمامه روی زمین! قیامت - شنبه 05 تیر 1395 - 3:29
امیرالمومنین(ع)-شب نوزدهم می روی با فرق خونین پیش بازوی کبود شهر بی زهرا که مولا! قابل ماندن نبود ب - شنبه 05 تیر 1395 - 3:28
امیر المومنین(ع)-شب نوزدهم نَخْلى از اَشك تو سیراب نگردید دگر از همان لحظه كه بر فرقِ تو شمشیر آمد - شنبه 05 تیر 1395 - 3:27
حضرت زهرا(س)-شب نوزدهم وجودم نخل از غم بارور بود تمام حاصلم خون جگر بود ز هر شاخه هزاران میوه دادم - شنبه 05 تیر 1395 - 3:27
مناجات با خدا-شب قدر بخوان امشب ای دل سمیع الدعا را صداکن خدای سریع الرضا را الهی به حق رسول امینت - شنبه 05 تیر 1395 - 3:27
امیر المومنین(ع)-شب نوزدهم-زمزمه یک مرد تنهای خمیده از دیگران طعنه شنیده داغ غریبی را چشیده یک عم - شنبه 05 تیر 1395 - 3:26
امیر المومنین(ع)-شب نوزدهم عجیب خسته ز غمهای بی شمار شدم عجیب ، سیر از این خاک و این دیار شدم همیشه - شنبه 05 تیر 1395 - 3:26
امیر المومنین(ع)-شب نوزدهم خوب کردی که سرِ سفره نمک هم داری چون که زخم دلم امشب به نمک داشت نیاز هم - شنبه 05 تیر 1395 - 3:25
امیر المومنین(ع)-شب نوزدهم یک کوچه غیرت ای قلندر تا علی مانده است شمشیر بر دارد هر آن کس با علی ماند - شنبه 05 تیر 1395 - 3:24
امیر المومنین(ع)-شب نوزدهم تا تَرَک خورد سَرَش دُخترش اُفتاد زمین دست بگذاشت رویِ معجرش اُفتاد زم - شنبه 05 تیر 1395 - 3:24
امیر المومنین(ع)-شب نوزدهم ﻋﻠﯽ از ﭘﺎ اﻓﺘﺎد ﺧﺒﺮ زﺧﻢ ﺳﺮش ورد زﺑﺎن ﻫﺎ اﻓﺘﺎد آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ﻟ - شنبه 05 تیر 1395 - 3:23
امیر المومنین(ع)-شب نوزدهم گره گشای دو عالم گره به ابرو داشت تمام عمر پس از فاطمه غم او داشت شبانه - شنبه 05 تیر 1395 - 3:23
امیر المومنین(ع)-شب نوزدهم از بعد سقیفه در دلش غوغا بود یک عمر گره به ابروی مولا بود یکبار فقط گره - شنبه 05 تیر 1395 - 3:23
امیرالمومنین(ع)-مدح امشب شب سقایی یعسوب دین است پیمانه ها دست امیرالمؤمنین است بر تشنه کامان حرم - شنبه 05 تیر 1395 - 3:22
مناجات با خدا و امام زمان(عج)-شب قدر-روضه شب نوزدهم ای خدا، ای بی نیاز چاره ساز بارالها، خالق بنده ن - شنبه 05 تیر 1395 - 3:21
امیر المومنین(ع)-بستر شهادت در دلم آتشی از داغِ تو بر پا شده است بیشتر از سرِ شب زخمِ سَرَت وا شده ا - شنبه 05 تیر 1395 - 3:21
امیر المومنین(ع)-ضربت-بستر شهادت هر کس برای توبه مصمم نمی شود با صد هزار موعظه آدم نمی شود امروز اگ - شنبه 05 تیر 1395 - 3:20
امیر المومنین(ع)-مدح-شب قدر خدا مرا ز ولای علی جدا نکند من و خیال جدایی از او؟ خدا نکند به آنچه در ح - شنبه 05 تیر 1395 - 3:20
امیر المومنین(ع)-تیغ شمشیر-مسمار در--تیر سه پر اى تیغ همیشه بى خبر مى آیى یك روز به شكل میخ در مى آیى - شنبه 05 تیر 1395 - 3:14
تا شدم دیوانه ، دیوان گفته ام بهر پوران مثل پیران گفته ام کاروان در حرکت و ما غرقه خواب پای میزان و د - پنجشنبه 03 تیر 1395 - 12:06
نظری نگاهی از شما میخوام شهید مدافع حرم سلام اومدم تا یه دعا کنی برام شهید مدافع حرم سلام با حسین دو - پنجشنبه 03 تیر 1395 - 12:04
خسته از مردمِ دنیاست ، چه تنها مانده چند سالی است که در حادثه ای جا مانده وقتِ رفتن ز درِ خانه به خود - پنجشنبه 03 تیر 1395 - 10:51
باید از بندگی تو به خدایی برسیم بعد ازاین حبس کشیدن به رهایی برسیم بی طبیبانگی تو به خدا ممکن نیست ب - پنجشنبه 03 تیر 1395 - 10:50
کاش میشد بنویسند به روی کفنم یکی از خون جگرانِ شَهِ عریانْ بَدَنم کاش میشد که در این فیضِ شهادت طلب - پنجشنبه 03 تیر 1395 - 10:50
به سنگفرش و به حوض و به آب دقت کن به طرز نقش، به رنگ و لعاب دقت کن ببین چه طور نشسته به محضر گنبد به صح - پنجشنبه 03 تیر 1395 - 10:49
تقدیم به حاج شیخ عیسی قاسم درازی بحرانی رهبر شیعیان بحرین اگر چه لشگر کفر است در برابر شیخ سپاه امت - پنجشنبه 03 تیر 1395 - 10:45
تقدیم به حاج شیخ عیسی قاسم درازی بحرانی رهبر شیعیان بحرین زیر پا ریخته اینبار کف صابون را کفر، انگ - پنجشنبه 03 تیر 1395 - 10:44
یا رقیه (س) درسته سوخته موهات ولی بازم قشنگه رنگ خاکستریش با رنگ موهام یه رنگه درسته کارِ من با یه ب - چهارشنبه 02 تیر 1395 - 12:46