از شب میلاد تو اینگونه حاصل می شود ماه، روز اول ذی القعده کامل می شود گوئیا شان نزولش می شود ایران م - پنجشنبه 14 مرداد 1395 - 11:41
ای روزهای تار! ای شب‌های دور از ماه ای بیقراری‌های دائم با دلم همراه ای بغض‌هایی که میایید از سفر ن - پنجشنبه 14 مرداد 1395 - 11:41
رضا نشست و به معصومه اش نگاه انداخت چنان که چشمه ی ذوق مرا به راه انداخت خدا چه خوب ادا کرده حق مطلب - پنجشنبه 14 مرداد 1395 - 11:39
آنان که عاشقند به دنبال دلبرند هر جا که می روند تعلق نمی برند از آنچه که وبال ببینند خالی اند عشاق رو - چهارشنبه 13 مرداد 1395 - 10:47
بشنو از من دارم از یارم حکایت می کنم سینه ای دارم کز آن شرح محبت می کنم هر جوانی را دلی هر عاشقی را سی - چهارشنبه 13 مرداد 1395 - 10:47
هر کس به احترام مقام تو خم نشد آقا نشد بزرگ نشد محترم نشد دل خسته بود و راهی این آستانه شد دل خسته بو - چهارشنبه 13 مرداد 1395 - 10:47
والشمس ضحها شب ما سحر آمد المنت لله که این غصه سرآمد صد چله گرفتیم که آخر خبرآمد از کعبه ی ما جلوه ی ت - چهارشنبه 13 مرداد 1395 - 10:46
تا دلم از نفس افتاد ، پناهم دادی به حرم برده ای و اذن نگاهم دادی صیغلی بر دل و این روی سیاهم دادی بعد - چهارشنبه 13 مرداد 1395 - 10:46
با نور خویش کرده خدا،جلوه گرتورا بخشیده از جلالت خود،زیب وفر تورا خاتون عالمی،که چنین خواست از ازل - چهارشنبه 13 مرداد 1395 - 10:46
چشم ما خشک است و چشم یار گریان مانده است ما پشیمان نیستیم و او پریشان مانده است آنقدر از دست مردم غص - چهارشنبه 13 مرداد 1395 - 10:45
شدم از قبل، مست و شیداتر نیست از چشم من که دریاتر پیش شاهان مقام و مرتبه ى نوکری بوده است بالاتر بین - چهارشنبه 13 مرداد 1395 - 10:45
حضرت معصومه(س)-مدح عنوان این حدیث که از صادق و رضاست بر دوستان آل علی مایۀ رجاست فرموده اند آن دو - چهارشنبه 13 مرداد 1395 - 10:42
حضرت معصومه(س)-مدح و ولادت و شهادت شجر نور، نوبر آورده بحر توحید، گوهر آورده آسمان ولایت و عصمت به - چهارشنبه 13 مرداد 1395 - 10:41
حضرت معصومه(س)-ولادت روزی طبع مرا باز کرامت کرده آنکه همواره به این سینه عنایت کرده از خودش دم زده - چهارشنبه 13 مرداد 1395 - 10:39
حضرت معصومه(س)-مدح معصومه یی کریمۀ والای اهلبیت گنجینۀ ولایت کبرای اهلبیت اخت الرّضا و دختر موسی - چهارشنبه 13 مرداد 1395 - 10:38
حضرت معصومه(س)-مدح قسمْ به صبح دل انگیز این حرم، بانو جهانِ ماست بدون تو چون عدم، بانو هزار و یك در - چهارشنبه 13 مرداد 1395 - 10:38
حضرت معصومه(س)-ولادت چیست جان، جان نثار معصومه چیست گل، از تبار معصومه صلوات و سلام آل رسول هدیۀ م - چهارشنبه 13 مرداد 1395 - 10:37
حضرت معصومه(س)-مدح بانو همیشه خیر شما میرسد به ما از تو چقدر بوی رضا میرسد به ما شاعرشدم که دعبل در - چهارشنبه 13 مرداد 1395 - 10:37
حضرت معصومه(س)-ولادت از خاک در عشق تیمم گیرید در دست گلی غرق تبسم گیرید از یمن قدوم حضرت معصومه عی - چهارشنبه 13 مرداد 1395 - 10:36
حضرت معصومه(س)-ولادت ای روزهای تار ای شب های دور از ماه ای بیقراری های دائم با دلم همراه ای بغض های - چهارشنبه 13 مرداد 1395 - 10:36
حضرت معصومه(س)-مدح در شان و مقام، به که دختر باشد معصومه شده است تا که خواهر باشد مانده است به مشهد - چهارشنبه 13 مرداد 1395 - 10:34
حضرت معصومه(س)-ولادت یزدان به بشر آینـه ای انور داد یک عالِمــه و کریمــۀ دیگـر داد امروز خدا به د - چهارشنبه 13 مرداد 1395 - 10:34
حضرت معصومه(س)-مدح ساقی امشب غزلی ناب در این خُم دارد جاده ‌ی عشق تمایل به سوی قم دارد حسرت از سینه - چهارشنبه 13 مرداد 1395 - 10:32
تقدیم به مدافعان حرم جانانه به جانِ خویش، جان پس دادند درسی که به جایِ دیگران پس دادند در مدرسه ی - سه شنبه 12 مرداد 1395 - 1:06
تقدیم به مدافعان حرم "با هر قدم سمت حرم لبیک یا زینب در عشق سر می‌آورم لبیک یا زینب..." این را که گف - سه شنبه 12 مرداد 1395 - 1:05
عمری غُبارِ حضرتِ معصومه ایم ما تا در جوارِ حضرتِ معصومه ایم ما هرچند بارِ حضرتِ معصومه ایم ما در سا - دوشنبه 11 مرداد 1395 - 5:20
بانو بهشت گوشه پنهان چشم توست دریا همیشه تشنه باران چشم توست با تو بهار ماندنی است و فرشته وار تسب - دوشنبه 11 مرداد 1395 - 5:18
باز این چه شورش است، پریشان شدم حسین ماه محرّم آمد و گریان شدم حسین تا که هلال ماه عزایت حلول کرد د - دوشنبه 11 مرداد 1395 - 10:50
امام صادق(ع)-شهادت کسی که وحی در آیینۀ کلامش بود حدیث نور به لبها علی الدوامش بود نگین چمبر افلاکی - یکشنبه 10 مرداد 1395 - 1:08
امام صادق(ع)-شهادت میان شعله و زخم از زبانه ها دارم دوباره شکوه از این تازیانه ها دارم مرا زدند و ب - یکشنبه 10 مرداد 1395 - 1:07
تقدیم به مدافعان حرم سر سجاده بودی که شنیدی وقت تکبیره شنیدی تو دل مادر داره یه بچه میمیره تو فکر - یکشنبه 10 مرداد 1395 - 1:06
تقدیم به مدافعان حرم نرود دور و بر حادثه الا با عشق به سراغ خبر حادثه الا با عشق حرم از امنیت افتاد - یکشنبه 10 مرداد 1395 - 1:06
مانند تو کسی تک و تنها نمیشود زندانی مصیبت وغم ها نمیشود مرهم برای داغ تو پیدا نمیشود این زخم های ک - جمعه 08 مرداد 1395 - 11:47
امام حسین(ع)-مناجات در کوچه های روضه به اقبال می رسیم داریم می رسیم اگر کال می رسیم یک ماه،نه دوماه - جمعه 08 مرداد 1395 - 11:46
امام حسین(ع)-مناجات به پای روضه نشستیم و اشک ناب شدیم قنوت گریه گرفتیم و مستجاب شدیم ما که در پی خ - جمعه 08 مرداد 1395 - 11:45
اشعار شهادت حضرت امام صادق(ع) – موسی علیمرادی دردمندان غمت زندگی از سر گیرند گرکه با مژه غبار از - جمعه 08 مرداد 1395 - 11:43
اشعار شهادت حضرت امام صادق(ع) – محمد علی کردی بین آتش دیده ات بارانی است خانه ات در معرض ویرانی ا - جمعه 08 مرداد 1395 - 11:43
اشعار شهادت حضرت امام صادق(ع) ما بی وجود لطف تو مذهب نداشتیم در دین و علم این همه منصب نداشتیم نور - جمعه 08 مرداد 1395 - 11:42
اشعار امام زمان(عج) - شهادت حضرت امام صادق(ع) به گریه‎های یتیمانه‎ی گدایانت اراده کن برسد، دست ما - جمعه 08 مرداد 1395 - 11:41
باز امشب بهر دوری و هجرِ چهار قبر غریب گریانم زائر غربتش اگر نشدم از غم و غصه نوحه می‌خوانم نیست حت - جمعه 08 مرداد 1395 - 11:40
باز هم نوبتِ مدینه شُدو در غَمَش باز کربلا میسوخت باز در کوچه یِ بنی هاشم خانه ای بینِ شعله ها میسوخ - پنجشنبه 07 مرداد 1395 - 10:32
از حدیث لوح می آید مقامات اینچنین که ندارد هیچ کس جزتو کرامات اینچنین مانده درتوصیف یک شأن تو ابیات - پنجشنبه 07 مرداد 1395 - 10:32
آتش گرفت کاشانه ات مانند زهرا س می سوخت درب خانه ات مانند زهرا س آسیب دیده شانه ات مانند زهرا س شد ر - پنجشنبه 07 مرداد 1395 - 10:31
اندوه و غم به چشم ترت سخت می گرفت یک عمر غصه بر جگرت سخت می گرفت از روضه های خانه ی مادر دل شما در کوچه - پنجشنبه 07 مرداد 1395 - 10:31
گفتم خلیل زاده ام اتش عقب کشید دستى به روى شانه من با ادب کشید لعنت بر انکه اتش از او با حیاتر است از - پنجشنبه 07 مرداد 1395 - 10:30
یادتان هست آتش فتنه شعله ورگشت پنجم مرداد حمله های منافقین پست شیرمردان تنگه مرصاد ذکر یا صاحب ال - پنجشنبه 07 مرداد 1395 - 10:30
خلق و خویت پیمبری بوده قلمت کار حیدری کرده از مقام فُضَیل* فهمیدم منبرت شیعه‌پروری کرده مرجع و مقت - پنجشنبه 07 مرداد 1395 - 10:30
کاش می شد بگذارند مُهیا گردد شبِ او صبح به محرابِ مصلا گردد شبِ او صبح نشد،نیمه شب او را بردند تا که - پنجشنبه 07 مرداد 1395 - 10:29
تش به جان دلبر جانانه می زنند با شعله ای که بر در این خانه می زنند پیر و جوان که فرق ندارد برایشان در - پنجشنبه 07 مرداد 1395 - 10:29
تقدیم به مدافعان حرم-بیداری اسلامی دوری از چهرۀ مهتاب فقط کابوس است خوش به حال دل هرکس که به تو مان - پنجشنبه 07 مرداد 1395 - 10:23