باید برای شعر زنم چاک سینه را - پنجشنبه 16 دی 1395 - 7:36
اشکم دو چشمه بر لب مژگان درست کرد - پنجشنبه 16 دی 1395 - 7:34
نه تنها من ز خاک تو شرف دادم ولادت را - چهارشنبه 15 دی 1395 - 2:58
آنقدر مرا سنگ زده شیطان که - چهارشنبه 15 دی 1395 - 2:36
در گیر و دار عشق غمگینم نگاهم کن - چهارشنبه 15 دی 1395 - 2:35
با سوره ی کوثر اگر قران نمک دارد - چهارشنبه 15 دی 1395 - 8:39
باز حق درهای رحمت باز کرد - سه شنبه 14 دی 1395 - 3:03
امشب دل ما در حریم تو مقیم است - سه شنبه 14 دی 1395 - 3:00
صورت ماه تو را حیف ندیدم ، بد شد - سه شنبه 14 دی 1395 - 2:53
بَر مشامم شمیم می آید - سه شنبه 14 دی 1395 - 2:51
شب خیر ُ شب نور ُ شبِ فیضُ برکات - سه شنبه 14 دی 1395 - 10:03
کِی شود حُر شَوَم و توبه ی مردانه کنم - شنبه 11 دی 1395 - 7:25
عیسی نبود اما دمش کار مسیحا کرد - سه شنبه 07 دی 1395 - 4:27
تا به کی گویم" بیا" آقا پریشانم..بیا.. - سه شنبه 07 دی 1395 - 4:26
من زمین گیرم ، گرفتارم.. دعایم کن حسین - سه شنبه 07 دی 1395 - 4:21
عشقش به عمق جان عاشقها سرایت کرد - سه شنبه 07 دی 1395 - 4:14
کویت بهشت را به تماشا کشیده است - یکشنبه 05 دی 1395 - 4:10
باران گرفته است که بارانی ام کند - شنبه 04 دی 1395 - 10:26
شعر ها باشد قشنگ،حرف دل اما...خوب نیست - شنبه 04 دی 1395 - 10:25
یک وجب خاک ، میان کفنم بُگذارید - شنبه 04 دی 1395 - 10:24
کل صفات ذات خدا جز خدایی اش - شنبه 04 دی 1395 - 10:23
کوچه ها را یک به یک گشتم ولی پیدا نشد - جمعه 03 دی 1395 - 10:47
آب از سرم گذشته صدا میکنی مرا؟ - جمعه 03 دی 1395 - 10:33
آنقدر که رحمتِ خدایی آقا - دوشنبه 29 آذر 1395 - 9:15
قلم به دست بگیرید و واژه ها بنویسید - یکشنبه 28 آذر 1395 - 7:52
سنگ حَجر نشانه ی خال او - یکشنبه 28 آذر 1395 - 7:37
از عرش پیام سرمدی آوردند - یکشنبه 28 آذر 1395 - 7:37
گُلِ لبخندِ رویت میزند طعنه به هر سُمبل - یکشنبه 28 آذر 1395 - 7:36
آفرینش ، رنگ و بوی یاس و عنبر میدهد - یکشنبه 28 آذر 1395 - 7:35
حس میکنم که از قدمت دور می شود - یکشنبه 28 آذر 1395 - 7:34
صحبت از عشق که باشد جگری سوخته است - یکشنبه 28 آذر 1395 - 7:33
طبع خشکیده را حیات ببخش همه ی شهر را غزلخوان کن - یکشنبه 28 آذر 1395 - 7:32
ای که از قبرت سراسر نور بیرون می زند - یکشنبه 28 آذر 1395 - 7:31
شب عاشقانگی است و من شده ام گدای تو یاعلی - یکشنبه 28 آذر 1395 - 7:30
صبحِ روزِ الست تا... عرصات - یکشنبه 28 آذر 1395 - 7:29
عالم فدای نام دل آرای اهل بیت - یکشنبه 28 آذر 1395 - 7:24
کویر تشنه به ابری کریم محتاج است - شنبه 27 آذر 1395 - 12:55
ﺩﻭﺵ ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﺭﻭﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺘﻢ ﺑﺮﺩﻧﺪ - شنبه 27 آذر 1395 - 12:54
ز كار حضرت حيدر كسي سر در نياورده و بهتر از علی(ع)، اعجاز ، پیغمبر نیاورده - چهارشنبه 24 آذر 1395 - 3:39
خبرت هست که آن طاق معلیٰ اُفتاد - چهارشنبه 24 آذر 1395 - 3:26
عرش را در زیر پا داری و بالا می روی - سه شنبه 23 آذر 1395 - 10:40
زرأفت باگدایانش چنان گرم است رفتارش - سه شنبه 23 آذر 1395 - 10:39
کی میشود دنیا خدایا پاک و نورانی - سه شنبه 23 آذر 1395 - 10:33
دلتنگ توام دلی که درجان من است - سه شنبه 23 آذر 1395 - 10:30
آماده شده کاسه ی خالیِ گدایی - شنبه 20 آذر 1395 - 10:35
ای ماه اگر جلوه نمایی چه شود! - شنبه 20 آذر 1395 - 10:33
مانند ماهی که به شب وابستگی دارد - شنبه 20 آذر 1395 - 10:32
ایــن شعرهـا جــواب دلـم را نمیدهد - شنبه 20 آذر 1395 - 10:31
‍ جمعه یعنی روز اعجاز و هنر - شنبه 20 آذر 1395 - 10:30
مثل یک تنگ بلوری که در آن ماهی نیست - شنبه 20 آذر 1395 - 10:29