خودم دیدم خمیده راه می رفت - پنجشنبه 30 دی 1395 - 8:27
سراپا من گرفتارم اباصالح دعایم کن - پنجشنبه 30 دی 1395 - 8:27
وقتی که آمنه ست چنان کوثری بزرگ - پنجشنبه 30 دی 1395 - 8:26
هر که را این خاندان بر مهر ، بندش می کنند - پنجشنبه 30 دی 1395 - 8:23
شعری برای شهید جهاد مغنیه (سلام یاور خوبم ، جهاد مغنیه) - چهارشنبه 29 دی 1395 - 11:52
شعری برای شهید جهاد مغنیه (میان صحن حرم ها به روی هر کاشی) - چهارشنبه 29 دی 1395 - 10:33
و گفت فاطمه جان خانه ات دو چیز نداشت - سه شنبه 28 دی 1395 - 11:27
دوباره آمدم از راه دور سمت حرم - سه شنبه 28 دی 1395 - 11:26
ای که در خون و رگِ زنده دلان جا داری - سه شنبه 28 دی 1395 - 11:26
باز هم اظطراب و دلتنگی - سه شنبه 28 دی 1395 - 11:23
ذکر لبم روبه حرم لبیک ارباب - سه شنبه 28 دی 1395 - 11:21
غیر از تو در عالم کسی خیمه نشین نیست - یکشنبه 26 دی 1395 - 12:41
دست بردار از سرش ، جانی ندارد مادرم - یکشنبه 26 دی 1395 - 12:39
چقدر بین کوچه ها زدم نفس نفس - شنبه 25 دی 1395 - 10:56
رو بر تو آوردیم آقا ؛؛ خیر دیدیم - جمعه 24 دی 1395 - 3:30
دارم به سر دومرتبه حال و هوای تو - جمعه 24 دی 1395 - 3:29
شب بی حضور ماه چه بد تار می شود - جمعه 24 دی 1395 - 3:29
سر در جنت نوشته : تاج داور فاطمه است.... - جمعه 24 دی 1395 - 3:26
دل شده راهی دوباره سوی قم - سه شنبه 21 دی 1395 - 7:54
اِمشَب برایِ مَطلَعِ شعرِ پُر ازآهـَم - سه شنبه 21 دی 1395 - 7:52
مثل پدر ،مثل برادر بوده ای تو - سه شنبه 21 دی 1395 - 7:49
السلام ای عزیزه ی حیدر گل موسی سلاله ی جعفر - یکشنبه 19 دی 1395 - 1:52
مثل کبوترهای صحنت جا بده ما را - یکشنبه 19 دی 1395 - 1:51
باز هم میشوم كبوترتان - یکشنبه 19 دی 1395 - 1:49
هرلحظه لحظه با نفست خو گرفته ام - یکشنبه 19 دی 1395 - 1:46
بر آخر الف قامت تو مَد آمد - یکشنبه 19 دی 1395 - 9:13
آقا حسین ، عبد سراپا گناه من - یکشنبه 19 دی 1395 - 9:13
اصل این است و غیر ازین هم نیست - یکشنبه 19 دی 1395 - 9:12
دلم در نجف مانده و منزلی را - یکشنبه 19 دی 1395 - 9:11
آقا ببخش حال دلم رو به راه نیست - یکشنبه 19 دی 1395 - 9:10
ساقی از لطفش نهاده گوییا ما را به چشم - یکشنبه 19 دی 1395 - 9:09
دریاب دست نوکرگم کرده راه را - شنبه 18 دی 1395 - 8:42
از رمق افتاده ام ... دلدار دستم را بگیر - جمعه 17 دی 1395 - 5:38
زانو زدند پیش تو با احترام همه - جمعه 17 دی 1395 - 5:37
هستم غلام کوی تو و آسمانیَم - جمعه 17 دی 1395 - 5:36
بی رمق بود و تا تکان میخورد - پنجشنبه 16 دی 1395 - 12:01
تو آن ماهی که ماهی گفت بعد از دیدنت: ما_هی؟ - پنجشنبه 16 دی 1395 - 7:37
فزون از صبرِ ایوب است تابِ محنتِ دوری - پنجشنبه 16 دی 1395 - 7:37
باید برای شعر زنم چاک سینه را - پنجشنبه 16 دی 1395 - 7:36
اشکم دو چشمه بر لب مژگان درست کرد - پنجشنبه 16 دی 1395 - 7:34
نه تنها من ز خاک تو شرف دادم ولادت را - چهارشنبه 15 دی 1395 - 2:58
آنقدر مرا سنگ زده شیطان که - چهارشنبه 15 دی 1395 - 2:36
در گیر و دار عشق غمگینم نگاهم کن - چهارشنبه 15 دی 1395 - 2:35
با سوره ی کوثر اگر قران نمک دارد - چهارشنبه 15 دی 1395 - 8:39
باز حق درهای رحمت باز کرد - سه شنبه 14 دی 1395 - 3:03
امشب دل ما در حریم تو مقیم است - سه شنبه 14 دی 1395 - 3:00
صورت ماه تو را حیف ندیدم ، بد شد - سه شنبه 14 دی 1395 - 2:53
بَر مشامم شمیم می آید - سه شنبه 14 دی 1395 - 2:51
شب خیر ُ شب نور ُ شبِ فیضُ برکات - سه شنبه 14 دی 1395 - 10:03
کِی شود حُر شَوَم و توبه ی مردانه کنم - شنبه 11 دی 1395 - 7:25